Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

3. Skrutkovač na hodnotu za peniaze (október 2018)

Návrh na implementáciu výdavkových stropov v rozpočte verejnej správy

Zavedenie viacročných záväzných výdavkových stropov do slovenskej rozpočtovej praxe by mohlo posilniť strednodobé rozpočtové plánovanie. Implementácia výdavkových stropov má potenciál lepšie ukotviť fiškálnu disciplínu a zvýšiť proti-cyklickosť fiškálnej politiky. Okrem toho môže zefektívniť aj využitie verejných výdavkov, uľahčiť prioritizáciu naprieč verejnými politikami a podporiť aplikáciu princípov hodnoty za peniaze. Zároveň, výdavkové stropy by mohli viesť aj k dodatočnému posilneniu kontroly a transparentnosti rozpočtu. Za najvhodnejšie fiškálne pravidlo na operatívne riadenie rozpočtu považuje výdavkové stropy širšia akademická obec aj medzinárodné inštitúcie. Táto štúdia má za cieľ otvoriť verejnú diskusiu k možnej podobe výdavkových stropov v podmienkach Slovenska. Po vzore ostatných krajín je vhodné  výdavkové stropy testovať na základe reálnych rozpočtových údajov počas niekoľkých rokov, pred ich definitívnym zavedením do rozpočtovej praxe.