Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prognóza vybraných výdavkov VS (71. zasadnutie VpDP, marec 2023)

Strednodobá prognóza príjmov aj výdavkov bola všetkými členmi Výboru vyhodnotená ako realistická.

KRRZ však zároveň upozornilo, že zohľadnenie skutočnej inflácie v prognóze dôchodkov predstavuje selektívnu úpravu makroekonomických predpokladov nad rámec prognózy februárového Výboru pre makroekonomické prognózy a tým pádom nie je v súlade so Štatútom VpDP.

Viac o celom 71. zasadnutí Výboru pre daňové prognózy je možné nájsť tu: 71. VpDP