Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prognóza vybraných výdavkov VS (71. zasadnutie VpDP, marec 2023)

Strednodobá prognóza príjmov aj výdavkov bola všetkými členmi Výboru vyhodnotená ako realistická.

KRRZ však zároveň upozornilo, že zohľadnenie skutočnej inflácie v prognóze dôchodkov predstavuje selektívnu úpravu makroekonomických predpokladov nad rámec prognózy februárového Výboru pre makroekonomické prognózy a tým pádom nie je v súlade so Štatútom VpDP.

Viac o celom 71. zasadnutí Výboru pre daňové prognózy je možné nájsť tu: 71. VpDP

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Ekonomické prognózy
  4. Prognózy vybraných výdavkov VS
  5. Prognóza vybraných výdavkov VS (71. zasadnutie VpDP, marec 2023)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.