24. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózovanie (jún 2011)

Zasadnutie dňa 16. júna 2011

Strednodobá makroekonomická prognóza  MF SR bola väčšinou členov výboru označená ako realistická, jeden člen ju označii ako konzervatívnu a jeden ako optimistickú.

Prezentácia zo zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy sa v niektorých indikátoroch mierne odlišuje od finálnej prognózy vzhľadom na pripomienky členov výboru.