13. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (január 2008)

Zasadanutie dňa 20. januára 2008

Strednodobá makroekonomická prognóza  MF SR bola všetkými členmi výboru označená ako realistická.