64. zasadnutie Výboru pre daňové prognózy (jún 2021)

Strednodobá prognóza príjmov bola všetkými členmi Výboru vyhodnotená ako realistická.

Strednodobá prognóza výdavkov bola členmi Výboru ( Infostat, Tatrabanka, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, UniCreditBank a VÚB) vyhodnotená ako realistická. KRRZ a NBS hodnotili prognózu výdavkov Výboru vo vzťahu k hospodáreniu verejného sektora ako konzervatívnu – t.j. inštitúcie prognózujú nižšiu úroveň vybraných výdavkových položiek.

Komentár k aktuálnej prognóze nájdete tu: Komentár