22. zasadnutie výboru pre daňové prognózy (júl 2011)

Strednodobá prognóza daňových príjmov a sociálnych odvodov MF SR bola členmi výboru označená ako realistická.