Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rozpočet 2.0

Po rozdelení federácie začínalo Slovensko až v C kategórii majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Netrvalo ani desať rokov a postupne sa prepracovalo až k titulu majstra sveta. Hokejové zručnosti, tvrdá a cieľavedomá práca a trocha šťastia priniesli svoje ovocie. Pomerne hlboko sme začínali aj vo verejných financiách. Okolo roku 2000 sme ešte stále poriadne nevedeli, aký máme deficit. Postupnými reformami (štrukturálnymi aj inštitucionálnymi) sa Slovensko dostalo na dobré pozície v druhej lige krajín. V tejto diskusnej štúdii ukazujeme, ako sa dostať v oblasti verejných financií do užšej svetovej špičky. 

Pri pohľade do spätného zrkadla je zrejmé, že za štvrťstoročie nastali vo verejných financiách významné zmeny, na ktoré môže byť Slovensko právom hrdé. Zvládlo reštrukturalizáciu bánk s nemalými fiškálnymi následkami, hĺbkovú reformu riadenia verejných financií vrátane posilnenia analytických kapacít (IFP), viaceré vlny signifikantnej konsolidácie, zaviedlo dlhovú brzdu, založilo Radu pre rozpočtovú zodpovednosť alebo napríklad spustilo projekt Hodnoty za peniaze. Daňovníci môžu vďaka týmto zmenám o niečo lepšie spávať, keďže sa dôveryhodnosť Slovenska zvýšila, verejný dlh financujeme lacnejšie a v európskom porovnaní patríme medzi tých lepších žiakov. Napriek tomu je stále čo zlepšovať. Navyše, v mnohých oblastiach života platí, že čo bolo dobré včera, zajtra už nemusí stačiť. Aby sme mohli smelo pozerať do budúcnosti - predovšetkým na dramatické následky starnutia populácie a technologické trendy - potrebujeme upgrade na Rozpočet 2.0.

Slovensko zaostáva najmä vo výsledkoch, ktoré priamo pociťujú občania. Lepšie školstvo, zdravotníctvo, právny a dôveryhodný štát, ktorý sa postará o najzraniteľnejších a ktorý rešpektuje úspešných - firmy aj jednotlivcov. Verejné financie v širšom význame vnímame ako nástroj na dosiahnutie týchto cieľov. V štúdii identifikujeme viaceré oblasti, kde máme ešte čo robiť, aby sme prvoligistov dobehli. Veľké medzery sú v záväznosti rozpočtu na strednodobom horizonte, v často procyklickej fiškálnej politike, využívaní analýz pri rozhodovaní ako aj v praktickej implementácii princípov projektu Hodnoty za peniaze. Štruktúru príjmov aj výdavkov by sme mali prispôsobiť najlepšej praxi, vykonať dôležité štrukturálne reformy a budovať inštitúcie, kapacity a zlepšovať procesy. V kombinácii s transparentnosťou sú kľúčom k zdravým a udržateľným verejným financiám, ktoré sú zase pevným základom pre budovanie lepšieho štátu pre občanov.

Viac v analýze zverejnenej Národnou Bankou Slovenska.