Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kvalifikačná skúška

Plánované termíny kvalifikačných skúšok sú uvedené v Pláne vzdelávania na príslušný kalendárny rok, ktorý je zverejnený https://www.mfsr.sk/sk/financie/audit-kontrola/odborne-vzdelavanie/

Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikačná skúška, termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky Ministerstvo financií SR zverejňuje najneskôr 30 pracovných dní pred termínom konania kvalifikačnej skúšky.

Kvalifikačná skúška sa koná na základe písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky doručenej uchádzačom Ministerstvu financií SR najneskôr 15 pracovných dní pred termínom jej konania.