Hodnotiaci dotazník

Účastníka vzdelávacej aktivity

Hodnotenie vyplniť ako známkovanie v škole

Názov vzdelávacej aktivity