Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koordinácia programu Fiscalis 2020

Koordináciu programu vykonáva a za jeho celkovú implementáciu je zodpovedná Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu DG TAXUD.

Európskej komisii v jej činnosti napomáha Výbor programu Fiscalis (Fiscalis Committee), v ktorom sú zastúpené všetky členské štáty EÚ.

Činnosti súvisiace s koordináciou na národnej úrovni zabezpečuje sekcia medzinárodných vzťahov MF SR, samostatné oddelenie rozvojovej spolupráce. Niektoré špecifické činnosti a aktivity programu sú koordinované priamo Finančným riaditeľstvom SR.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím národnú koordinátorku Fiscalis v Slovenskej republike: Ing. Soňa Gabčová, tel: 02/5958 3416, e-mail: sona.gabcova@mfsr.sk.

Pre odborníkov v oblasti daňovej a colnej problematiky prevádzkuje naviac Európska komisia portál PICS (Programmes Information and Collaboration Space), t.j. online systém pre dane a clá v rámci programov Fiscalis a Customs zameraný na zvýšenie efektivity, informovanosti a zníženie nákladov pri realizácii programových aktivít. Bližšie informácie o PICS získate tu: https://webgate.ec.europa.eu/pics/.