Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.: MF/6827/2014-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného...