Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Reakcia MF SR na vyjadrenia RRZ

Aktualizované dňa: 26.01.2024 15:55

Ministerstvo financií SR má jasný plán na stabilizáciu verejných financií do roku 2027. Úroveň deficitu chceme pod 3 % HDP. RRZ opakovane politizuje a zavádza. MF SR preto opätovne vyzýva Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a jej predstaviteľov, aby prestali do odbornej problematiky verejných financií vnášať politiku. Podľa MF SR pokračuje stav, keď sú zo strany RRZ a následne niektorých opozičných politikov, účelovo a nepravdivo prezentované údaje o štátnom rozpočte.

MF SR argumenty RRZ nepovažuje za relevantné, keďže vychádzajú z rozdielnych makroekonomických a daňovo-odvodových prognóz. Na túto skutočnosť a zásadné rozdiely upozorňuje MF SR opakovane pri odborných diskusiách a aj rokovaniach Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

Ide najmä o problematiku dlhodobej udržateľnosti verejných financií, výdavkových limitov, konsolidácie, vývoja deficitu a dlhu, ako aj základných národných a medzinárodných rozpočtových pravidiel.

Podľa MF SR je stabilizácia verejných financií dlhodobý proces a to zvlášť, po období enormného nárastu deficitu a dlhu počas predchádzajúcich troch rokov. MF SR neeviduje, že by v tom čase RRZ zvýšenou aktivitou vyzývala vládnych predstaviteľov k rozpočtovej zodpovednosti tak, ako to robí dnes.

Trajektóriu vývoja verejných financií nie je možné zmeniť v priebehu rozpočtového obdobia jedného kalendárneho roka a dostať verejné financie z pásma vysokého rizika do pásma stredného rizika tak, ako to prezentujú predstavitelia RRZ.

MF SR v samotnom schválenom Návrhu rozpočtu verejnej správy prezentovalo jasný plán a postupnú konsolidáciu. V rozpočte sú zapracované konsolidačné opatrenia na úrovni 1,5 mld. eur. Cieľom je do roku 2027 dostať deficit verejných financií pod 3 % HDP. Tento záväzok je nespochybniteľný, aj keď sa o to predstavitelia RRZ snažia.

Podľa MF SR zástupcovia RRZ nesprávne a nekorektne prezentujú limity verejných výdavkov na roky 2023 až 2025. Tak, ako už bolo viac krát prezentované, MF SR nesúhlasí s názorom RRZ, že limit verejných výdavkov z februára 2023 zostáva v platnosti pre rozpočet 2024-2026. Inštitút limitu verejných výdavkov je postavený na princípe nová vláda – nové limity výdavkov.

Návrh výdavkových limitov predložený RRZ do NR SR zároveň nie je podľa stanoviska MF SR zostavený na rovnakých predpokladoch, ako rozpočet verejnej správy, a to najmä z dôvodov rozdielnych makroekonomických a daňovo-odvodových prognóz. RRZ neuvažuje s rovnakými jednorazovými vplyvmi, neberie do úvahy schválený zákon ohľadom ozdravenia verejných, pri niektorých tituloch schválenej legislatívy nezohľadňuje vplyvy z analýz v rovnakej miere, ako štátny rozpočet schválený NR SR.

V súvislosti s riešením problematiky výdavkových limitov MF SR opätovne zdôrazňuje, že je v záujme rezortu financií zosúladiť národný regulačný rámec s novými fiškálnymi pravidlami EK.

Na základe všetkých týchto skutočností MF SR opakovane vyzýva RRZ, aby jej zástupcovia prestali politizovať problematiku verejných financií.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR