Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Oživenie kapitálového trhu podporí slovenskú ekonomiku

Aktualizované dňa: 24.04.2014 06:00

Vláda SR v stredu schválila Koncepciu rozvoja kapitálového trhu, ktorú vypracovalo Ministerstvo financií SR na základe uznesenia vlády z mája 2013. Navrhovaná koncepcia obsahuje aj súbor opatrení, ktoré budú postupne implementované a zameriavajú sa na podporu hospodárskeho rastu.
 
Základným predpokladom oživenia slovenského kapitálového trhu je jednoznačný záujem a maximálna podpora zo strany štátu ako aj  koordinovaná angažovanosť všetkých zainteresovaných strán participujúcich na kapitálovom trhu.
 
Prioritnými cieľmi rozvoja slovenského kapitálového trhu je dosiahnuť úrovne kapitalizácie a likvidity porovnateľnej s trhmi susedných krajín V4 a kvalitu infraštruktúry a štandardov služieb zodpovedajúcich štandardu v krajinách s rozvinutou trhovou ekonomikou.
 
Na dosiahnutie týchto cieľov pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Národnou bankou Slovenska, Burzou cenných papierov v Bratislave, Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, profesijnými asociáciami, s ďalšími účastníkmi trhu a odbornou verejnosťou návrhy opatrení, ktoré sa členia do štyroch oblastí - Infraštruktúra trhu, Likvidita trhu, Nákladovosť systému a Finančná osveta a ochrana spotrebiteľa.
 
Ako podporné kroky pre využitie ponúkaných príležitostí je potrebné  prijať opatrenia na zvýšenie počtu likvidných emisií akcií na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, na podporu dopytu najmä inštitucionálnych investorov po nových nástrojoch kapitálového trhu, modernizovať a zlacniť infraštruktúru trhu a znížiť administratívnu a daňovo-odvodovú záťaž obchodovania na kapitálovom trhu.