Misia MMF ocenila ekonomický úspech Slovenska

Aktualizované dňa: 17.05.2019 15:00

Misia Medzinárodného menového fondu navštívila v dňoch 6. až 16. mája Slovensko a stretla sa so zástupcami vlády, NBS, súkromného ako aj tretieho sektora. V záverečnom stanovisku MMF ocenilo úspešný hospodársky model Slovenska a vysokú úroveň integrácie do medzinárodných dodávateľských reťazcov. Nárast produktivity v hospodárstve za posledné dve desaťročia priniesol dobiehanie výšky príjmov Slovákov k priemeru EÚ. Silný rast zamestnanosti viedol aj k poklesu miery nezamestnanosti na historicky najnižšie úrovne a rast miezd v súkromnom aj verejnom sektore.

MMF očakáva rast ekonomiky v roku 2019 na úrovni 3,5 %. Za silným rastom je najmä nárast exportných kapacít v automobilovom priemysle ako aj domáca spotreba. Oproti predošlým rokom očakáva zmiernenie tempa rastu v kontexte pretrvávajúcich zahraničných rizík a ochladenia rastu na prelome roku 2018 a 2019.

Minister financií SR Ladislav Kamenický po stretnutí s misiou MMF zdôraznil: “MMF ocenila zlepšenie rozpočtovej pozície za posledné roky. Lepší výber daní viedol k poklesu deficitu verejnej správy na 0,7 % HDP a verejného dlhu na 49 % HP v roku 2018. Dlh tak klesol pod úroveň sankčných pásiem dlhovej brzdy.
V roku 2019 očakáva MMF deficit na úrovni 0,3 % HDP. Misia MMF uvítala aj návrh na zavedenie viacročných záväzných výdavkových stropov a zvýraznila potrebu implementácie úspor identifikovaných revíziami výdavkov, vrátane v oblasti výdavkov na zdravotníctvo.

V oblasti štrukturálnych politík uvítala MMF viaceré opatrenia vlády. V oblasti vzdelávania sa zvýšil dôraz na ohodnotenie učiteľov a ich kariérny rozvoj a posilnil sa systém duálneho vzdelávania. Rozšírenie kapacít cenovo dostupnej starostlivosti o deti umožní ženám lepšie sa zapojiť na trhu práce.

Záverečné stanovisko MMF je dostupné tu:
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/17/Slovak-Republic-Staff-Concluding-Statement-of-the-2019-Article-IV-Mission

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR