Inovácie a digitalizácia klopú na všetky dvere

Aktualizované dňa: 18.10.2019 12:04

Ministri financií a šéfovia centrálnych bank z takmer celého sveta sa tento týždeň stretli vo Washingtone na 74. výročnom zasadnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB). Jednou z hlavných tém rokovaní je obchodná vojna a jej vplyv na svetovú ekonomiku. Ďalej sú to otázky regionálnych rozdielov, digitalizácia svetovej ekonomiky, reformy finančného systému, či otázky okolo Brexitu.

Novinkou počas tohtoročných zasadnutí je, že sú po prvýkrát pod vedením novej generálnej riaditeľky MMF Kristaliny Georgievy a nového prezidenta skupiny Svetovej banky Davida Malpassa. Kristalina Georgieva predstavila tému na najbližšie obdobie pod názvom „Bridging differencies throughmultilateral cooperation“ (prekonávanie rozdielov cez multilaterálnu spoluprácu) a vyzvala účastníkov zasadnutia k tvorbe lepšieho obchodného systému a pripomenula krajinám potrebu spolupráce v ťažkých časoch.

Medzi viac ako 190 krajinami nechýbala ani Slovenská republika, ktorú na rokovaniach zastupoval minister financií Ladislav Kamenický a ďalší predstavitelia rezortu financií a Národnej banky Slovenska. S expertmi z MMF spolu s kolegami z MF SR hovorili predovšetkým o vývoji v Európe a na Slovensku. 

„S kolegami z MMF sme v rámci rokovaní hovorili o aktuálnej ekonomickej situácii na Slovensku a predstavili sme im vyhliadky na najbližšie roky. Témou bol samozrejme aj rozpočet na budúci rok, ktorý sa nerodil ľahko a ktorý vláda schválila začiatkom tohto týždňa“, uviedol minister financií Ladislav Kamenický. 

MMF tento týždeň zverejnil svoju projekciu globálneho rastu, v ktorej zohľadnil aktuálne spomaľovanie ekonomického rastu naprieč všetkými krajinami. Spomalenie sa očakáva v eurozóne v roku 2019 na 1,2 %, ale v roku 2020 predpokladá MMF mierne oživenie rastu na 1,4 %. Minulý rok vzrástla ekonomika eurozóny o 1,9 %. Rast Slovenska vidí v tomto roku MMF na úrovni 2,6%. 

„Aj medzinárodné inštitúcie potvrdzujú to, čo sami cítime, ekonomika spomaľuje. Nie je však dôvod na paniku a opakujem, že negatívnym prístupom a správaním si „krízu“ privoláme sami. Naopak, mali by sme podporiť našu ekonomiku“, zdôraznil Ladislav Kamenický. 

Myšlienka podpory ekonomického rastu zo strany tvorcov politík zaznievala aj počas panelových diskusií vo Washingtone. Aktuálnou témou boli finančné technológie a kybernetická bezpečnosť, rozvoj finančného systému a dátovej infraštruktúry schopných udržateľne ťažiť z benefitov FinTech. Vo finančnej oblasti MMF upozornil na riziká z rastúceho korporátneho zadĺženia a podielu rizikovejších investícií inštitucionálnych investorov.

MMF a SB sa aktuálne venujú posilneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti zdaňovania, dodržiavanie finančnej regulácie, predchádzanie zvyšovania dlhu v krajinách s nízkymi príjmami a rastúcej závislosti rozvíjajúcich sa ekonomík na zahraničnom financovaní. V rámci diskusie na zasadnutí sa venovala pozornosť možnosti znižovania klimatických zmien cez fiškálne politiky ako aj antikorupčným výzvam. Dôležitou otázkou bolo financovanie MMF s dôrazom na zachovanie existujúcej finančnej kapacity tejto významnej inštitúcie.

Výročné zasadnutia sa pravidelne konajú vo Washingtone DC a raz za tri roky v inej hostiteľskej krajine. Vlani to bolo stretnutie v Indonézii, a v roku 2021 sa výročné zasadnutie MMF a SB bude konať v marockom Marakéši.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR