Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2005

aktualizované dňa: 02. 11. 2005

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac október 2005 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
3.10. 4.10.  5.10.  6.10.  7.10.  10.10.   
Príjmy spolu

257 226,0

190 663,5

191 185,2

191 382,1

191 628,4

192 185,3

192 492,9

v tom:
1. daňové

201 993,4

 165 177,1

 165 517,8

165 703,5

165 790,1

166 232,7

166 518,8
z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 2 486,3

 2 609,2

 2 700,2

 2 924,3

 3 301,5

 3 669,9

daň z príjmov PO

30 066,1

 35 137,3

 35 177,2

 35 190,8

 35 205,6

 35 194,4

 35 201,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

 3 109,2

 3 113,7

 3 117,7

 3 118,9

 3 121,6

 3 133,7

DPH

117 338,7

 87 433,4

 87 595,1

 87 661,5

 87 495,5

 87 563,2

 87 454,8

spotrebné dane

45 371,2

 35 729,6

 35 735,1

 35 738,2

 35 745,5

 35 748,1

 35 750,2

2. nedaňové

15 613,8

 15 074,2

 15 252,1

 15 261,7

 15 401,9

 15 443,9

 15 464,0

3. granty a transfery

39 618,8

 10 412,2

 10 415,3

 10 41,9

 10 436,4

10 508,7

 10 510,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 9 925,7

 9 925,7

 9 925,8

 9 944,5

 10 016,4

 10 016,4

Výdavky spolu

318 749,9

 200 131,0

200 438,3

200 919,1

202 674,7 

205 145,9

206 430,3

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

 184 801,0

 185 141,7  185 488,7  187 111,2  189 940,2  191 159,7
kapitálové výdavky

41 766,2

 15 330,0

 15 296,6

 15 430,4

 15 563,5

 15 205,7

15 270,6

Schodok

-61 523,9

-9 467,5

 -9 253,1

-9 537,0

11 046,3

-12 960,6

-13 937,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
11.10. 12.10.  13.10.  14.10.  17.10.  18.10.   
Príjmy spolu 257 226,0

 192 926,9

193 468,3

195 120,2

193 679,2

194 141,6

194 659,1 

v tom:
1. daňové 201 993,4

 166 927,7

 167 242,9 167 512,7

165 766,4

166 200,0

166 683,7

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 3 959,4

 4 256,0

 4 472,7

 1 685,8

 1 879,7

 1 955,3

daň z príjmov PO 30 066,1

 35 207,8

 35 220,8

 35 234,5

 35 245,9

 35 260,0

 35 268,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 3 137,0

 3 140,6

 3 168,6

 3 197,3

 3 267,9

 3 347,2

DPH 117 338,7

 87 556,4

 87 552,8

 87 563,3

 88 658,7

 88 804,1

 89 081,8

spotrebné dane 45 371,2

 35 754,4

 35 756,7

 35 752,1

 35 762,9

 35 765,4

 35 767,4

2. nedaňové 15 613,8

 15 483,6

 15 700,6

 17 069,3

 17 087,3

 17 106,1

 17 136,9

3. granty a transfery 39 618,8

 10 515,6

 10 524,8

 10 538,2

 10 825,5

10 835,5

 10 838,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 10 020,2

 10 021,1

 10 021,1

 10 266,4

 10 266,6

 10 266,6

Výdavky spolu 318 749,9

206 803,7

207 617,0

209 751,6

 211 079,8

 212 012,1

 212 367,9

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

 191 533,1

 192 306,8  192 799,6

 194 042,8

 194 896,0  195 217,6
kapitálové výdavky 41 766,2

 15 270,6

 15 310,2

 16 952,0

 17 037,0

 17 116,1

17 150,3

Schodok -61 523,9

 -13 876,8

 -14 148,7

-14 631,4

 -17 400,6

 -17 870,5

 -17 708,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
19.10. 20.10.  21.10.  24.10.  25.10.  26.10.   
Príjmy spolu 257 226,0   194 506,6

194 804,8

195 313,3

195 718,9

202 176,6

211 491,7

v tom:
1. daňové 201 993,4

 166 388,3

 166 648,8

166 986,3

167 174,7 173 550,3

183 293,4

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 2 002,0

2 077,4

 2 111,0

 2 179,0

 2 234,8

 2 314,7

daň z príjmov PO 30 066,1

 35 284,6

 35 301,5

 35 308,8

 35 353,3

 35 420,9

 35 580,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 3 349,1

3 350,3

 3 354,0

3 358,7

 3 360,9

 3 363,3

DPH 117 338,7

 88 712,6

88 863,9

 89 076,9

 89 124,1

 94 399,4

 100 793,8

spotrebné dane 45 371,2

 35 770,8

 35 778,8

 35 852,4

 35 872,0

 36 817,1

 39 898,8

2. nedaňové 15 613,8

 17 206,6

17 243,0

 17 409,4

 17 546,0

 17 623,3

 17 172,7

3. granty a transfery 39 618,8

 10 911,7

10 913,0

 10 917,6

10 998,2

 11 003,0

 11 025,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 10 302,5

10 302,5

 10 302,5

 10 382,0

 10 382,0

 10 377,6

Výdavky spolu 318 749,9

 214 441,0

215 006,5

215 728,9

216 409,1

 216 766,4

217 034,6

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

 197 267,6

197 417,6

197 609,5

 198 274,3

 198 479,3

 198 679,3

kapitálové výdavky 41 766,2

 17 173,4

17 589,0

 18 119,4

 18 134,8

 18 287,1

18 355,3

Schodok -61 523,9

 -19 934,4

-20 201,7

 -20 415,6

 -20 690,2

 -14 589,8

-5 542,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
27.10. 28.10.  31.10.   
Príjmy spolu 257 226,0

 212 487,6

 213 230,4

 214 420,2

v tom:
1. daňové 201 993,4

 184 123,1

 184 736,0

185 888,7

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 2 371,3

 2 425,3

 2 508,9

daň z príjmov PO 30 066,1

 35 689,2

 35 896,9

 36 961,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou 
6 400,0

 3 365,7

 3 367,6

 3 368,7

DPH 117 338,7

 101 358,2

 101 599,9

 101 562,8

spotrebné dane 45 371,2

 39 979,9

 40 058,7

 40 063,8

2. nedaňové 15 613,8

 17 198,5

 17 217,0

 17 253,8

3. granty a transfery  

39 618,8

 11 166,0

 11 277,4

 11 277,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 10 512,9

 10 620,1

 10 620,2

Výdavky spolu 318 749,9

 217 437,5

 217 840,1

219 534,9

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

 198 990,1

 199 115,4

200 696,6

kapitálové výdavky 41 766,2

 18 447,4

 18 724,7

18 838,3

Schodok -61 523,9

 -4 949,9

 -4 609,7

-5 114,7