Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

11. Aký vplyv má zvyšovanie minimálnej mzdy na zamestnanosť? (júl 2022)

Zvyšovanie minimálnej mzdy malo v rokoch 2010 až 2018 negatívny vplyv na zamestnanosť. Rast minimálnej mzdy o 5% v priemere súvisel s poklesom zamestnanosti o 0,8%, čo je necelých 14 tisíc pracovných miest. Efekt však v čase klesal a líšil sa medzi regiónmi. V ekonomicky rozvinutých okresoch bol efekt zanedbateľný. V menej rozvinutých okresoch bol naopak vplyv na zamestnanosť silnejší. Citlivosť zamestnanosti v dôsledku zvyšovania minimálnej mzdy je závislá na hospodárskom cykle a nižšia v obdobiach keď sa ekonomike darí. Viac zasiahnuté boli najmladšie a najstaršie vekové skupiny. Po vyradení sa na trh práce do jedného roka vrátila vyše polovica osôb. Mzdy znovuzamestnaných sú v priemere vyššie ako pred stratou zamestnania. Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce v roku 2015 eliminovalo negatívny vplyv na zamestnanosť.

Komentár bol predmetom schvaľovania na OMK, recenzentmi boli Martin Kahanec a Štefan Domonkoš.