Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

8. Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (jún 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov.IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov, ktoré nadväzujú na aktualizáciu makroekonomických predpokladov. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 22. júna 2009, pričom všetci členovia VpDP s výnimkou Národnej Banky Slovenska (NBS) posúdili prognózu ako realistickú. NBS považuje prognózu za konzervatívnu.