Projektový tím


Projektový tím

Martina Vass
(odborná garantka pre výber školení a stáží)
+421-2-5958 2424
martina.vass@mfsr.sk

Jana Šlenkerová
(administrácia projektu, finančné riadenie)
+421-2-5958 5003
jana.slenkerova@mfsr.sk

Alexandra Bočeková
(administrácia projektu, finančné riadenie)
+421-2-5958 4424
alexandra.bocekova@mfsr.sk


Podávanie prihlášok

Na vzdelávanie sa prihlasuje prostredníctvom online formulára


Email a Korešpondencia

Ministerstvo financií SR
Útvar hodnoty za peniaze
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

harvard@mfsr.sk