Projektový tím


Projektový tím

Martina Vass
(prihlasovanie, výber školení a stáží)
+421-2-5958 4419
martina.vass@mfsr.sk

Mário Juliny
(administrácia projektu, finančné riadenie)
+421-2-5958 7003
mario.juliny@mfsr.sk

Alexandra Bočeková
(administrácia projektu, finančné riadenie)
+421-2-5958 2419
alexandra.bocekova@mfsr.sk


Podávanie prihlášok

mario.juliny@mfsr.sk a harvard@mfsr.sk


Korešpondencia

Ministerstvo financií SR
Útvar hodnoty za peniaze
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava