Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 5.0

  obal.rtf

 predkladacia_sprava.rtf 

 obsah.rtf

material.rtf

zoznam_priloh.rtf 

priloha_1.rtf

priloha2.rtf

priloha_3a.xml

priloha_3b.rtf

priloha_4a .xml

priloha_4b.rtf

priloha_5a.xml


priloha5b.rtf

priloha_6a.xml

priloha_6b.rtf

priloha7.rtf

priloha8.rtf

priloha9.rtf

priloha_10a.rtf

priloha_10b.rtf

priloha_11.rtf

priloha_12a_12b.xml

priloha13.rtf

priloha_14a_14n.xml

priloha_15.rtf

priloha_16a_16c.xml

priloha_17a_17f.xml

priloha_18.xml

priloha_19a.xml

priloha_19b.rtf

priloha_20a.xml

priloha_20b.rtf 


vyhodnotenie MPK.rtf

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 5.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.