Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2009

aktualizované dňa: 04. 05. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
01.04.09 02.04.09 03.04.09 06.04.09 07.04.09
Príjmy spolu 13 115 869 2 741 575 2 761 286 2 783 725 2 795 094 2 817 352
v tom:
1. daňové 9 885 676 2 307 490 2 326 620 2 331 386 2 341 829 2 360 418
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 43 944 54 452 59 978 67 010 78 289
daň z príjmov PO 2 454 941 937 274 944 291 947 062 949 372 950 596

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 55 322 55 486 55 563 55 669 55 681
DPH 4 959 899 580 462 581 679 578 050 579 036 585 012
spotrebné dane 2 071 933 682 346 682 549 682 564 682 569 682 654
2. nedaňové 894 195 121 233 121 773 131 774 132 614 134 107
3. granty a transfery 2 335 998 312 852 312 893 320 565 320 651 322 827
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 310 094 310 094

317 700

317 700 318 192
Výdavky spolu 14 125 291 2 824 462 2 911 229 2 945 510 3 020 853 3 097 919
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 2 688 998 2 771 652 2 801 500 2 874 977 2 935 485
kapitálové výdavky 2 227 155 135 464 139 577 144 010 145 876 162 434
Schodok/Prebytok -1 009 422 -82 887 -149 943 -161 785 -225 759 -280 567
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
08.04.09 09.04.09 14.04.09 15.04.09 16.04.09
Príjmy spolu 13 115 869 2 816 605 2 815 899 2 843 305 2 883 832 2 911 693
v tom:
1. daňové 9 885 676 2 357 586 2 351 375 2 374 937 2 413 967 2 417 191
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 93 376 107 129 118 545 123 249 126 587
daň z príjmov PO 2 454 941 951 383 950 638 950 778 948 804 944 006

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 55 807 59 279 60 819 67 801 70 173
DPH 4 959 899 566 171 543 475 553 978 582 503 582 494
spotrebné dane 2 071 933 682 656 682 659 682 630 683 318 683 246
2. nedaňové 894 195 135 828 137 930 141 749 143 196 167 821
3. granty a transfery 2 335 998 323 191 326 594 326 619 326 669 326 681
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 318 192 321 570 321 573 321 573 321 573
Výdavky spolu 14 125 291 3 189 063 3 240 002 3 415 461 3 466 449 3 495 532
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 3 009 660 3 056 060 3 228 846 3 278 678 3 307 343
kapitálové výdavky 2 227 155 179 403 183 942 186 615 187 771 188 189
Schodok/Prebytok -1 009 422 -372 458 -424 103 -572 156 -582 617 -583 839
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
17.04.09 20.04.09 21.04.09 22.04.09 23.04.09
Príjmy spolu 13 115 869 2 898 386 2 689 295 2 703 422 2 731 594 2 719 235
v tom:
1. daňové 9 885 676 2 394 310 2 183 758 2 190 286 2 184 158 2 168 069
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 125 652 -87 252 -87 813 -92 009 -95 771
daň z príjmov PO 2 454 941 938 301 919 366 916 804 914 972 909 161

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 70 243 70 333 70 386 70 438 70 473
DPH 4 959 899 566 005 587 153 596 564 595 986 584 069
spotrebné dane 2 071 933 683 420 683 485 683 660 684 073 689 466
2. nedaňové 894 195 168 945 170 390 172 232 175 153 178 867
3. granty a transfery 2 335 998 335 131 335 147 340 904 372 283 372 299
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 328 843 328 843 334 517 365 887 365 887
Výdavky spolu 14 125 291 3 518 001 3 534 583 3 543 784 3 564 218 3 578 028
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 3 329 066 3 338 373 3 347 216 3 358 366 3 371 375
kapitálové výdavky 2 227 155 188 935 196 210 196 568 205 852 206 653
Schodok/Prebytok -1 009 422 -619 615 -845 288 -840 362 -832 624 -858 793
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
24.04.09 27.04.09 28.04.09 29.04.09 30.04.09
Príjmy spolu 13 115 869 2 612 098 2 812 366 3 179 506 3 192 913 3 326 459
 v tom:
1. daňové 9 885 676 2 054 523 2 252 179 2 610 643 2 623 142 2 629 603
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -101 675 -107 599 -111 819 -117 185 -129 183
daň z príjmov PO 2 454 941 887 410 833 505 842 640 835 154 855 011

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 70 524 70 600 71 160 70 387 70 500
DPH 4 959 899 497 561 731 004 1 012 911 1 038 820 1 037 133
spotrebné dane 2 071 933 690 028 713 985 785 049 785 246 785 400
2. nedaňové 894 195 181 557 184 098 189 926 190 631 316 616
3. granty a transfery 2 335 998 376 018 376 089 378 936 379 140 380 240
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 369 503 369 503 372 311 372 311 373 342
Výdavky spolu 14 125 291 3 605 597 3 618 740  3 627 225 3 653 389 3 673 843
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 3 392 711 3 401 627 3 406 310 3 418 141 3 436 543
kapitálové výdavky 2 227 155 212 886 217 113 220 915 235 248 237 300
Schodok/Prebytok -1 009 422 -993 499 -806 374 -447 719 -460 476 -347 384
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2009
  5. Apríl 2009

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.