Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2011

aktualizované dňa: 01. 02. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
03.01.11 04.01.11 05.01.11 07.01.11 10.01.11
Príjmy spolu 13 147 834 20 743 31 627 43 667 65 090 94 073
v tom:
1. daňové 8 786 829 20 431 30 864 42 350 62 918 90 711
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 3 720 9 301 18 146 42 242 60 467
daň z príjmov PO 1 669 475 8 575 9 844 10 327 10 585 10 881

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 58 316 423 553 2 377
DPH 4 652 259 8 041 11 317 13 295 9 355 16 678
spotrebné dane 2 083 274 32 79 147 169 292
2. nedaňové 703 083 288 740 1 291 2 144 3 273
3. granty a transfery 3 657 922 24 23 26 28 89
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 16 957 773 301 978 388 269 398 475 406 881 435 096
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 301 976 388 267 398 473 406 879 426 784
kapitálové výdavky 2 891 587 2 2 2 2 8 312
Schodok/Prebytok -3 809 939 -281 235 -356 642 -354 808 -341 791 -341 023
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
11.01.11 12.01.11 13.01.11 14.01.11 17.01.11
Príjmy spolu 13 147 834 126 834 -36 127 -34 369 -43 820 -9 250
v tom:
1. daňové 8 786 829 122 409 -44 948 -44 547 -55 976 -30 093
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 78 675 -90 717 -76 484 -63 539 -49 922
daň z príjmov PO 1 669 475 11 360 11 782 11 544 11 724 12 184

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 5 178 5 545 7 304 20 330 23 085
DPH 4 652 259 26 789 27 932 12 445 -25 253 -19 798
spotrebné dane 2 083 274 398 487 617 725 929
2. nedaňové 703 083 4 332 8 722 10 078 12 053 20 728
3. granty a transfery 3 657 922 93 99 100 103 115
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 16 957 773 445 802 471 092 548 425 608 773 626 930
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 437 231 462 511 539 844 599 412 617 465
kapitálové výdavky 2 891 587 8 571 8 581 8 581 9 361 9 465
Schodok/Prebytok -3 809 939 -318 968 -507 219 -582 794 -652 593 -636 180
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
18.01.11 19.01.11 20.01.11 21.01.11 24.01.11
Príjmy spolu 13 147 834 47 721 54 804 55 184 -131 277 -46 726
v tom:
1. daňové 8 786 829 25 916 25 656 23 188 -164 595 -80 791
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -45 551 -42 991 -40 254 -36 671 -32 460
daň z príjmov PO 1 669 475 12 670 13 563 14 553 14 262 16 508

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 26 158 26 128 26 346 26 446 26 659
DPH 4 652 259 28 130 23 904 17 212 -174 260 -106 610
spotrebné dane 2 083 274 1 071 1 603 1 875 2 169 11 631
2. nedaňové 703 083 21 688 26 351 29 1512 30 113 30 749
3. granty a transfery 3 657 922 117 2 797 2 844 3 205 3 316
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 0 2 540 2 540 2 540 2 540
Výdavky spolu 16 957 773 634 067 646 721 653 684 752 975 785 586
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 624 602 637 233 644 195 743 486 776 064
kapitálové výdavky 2 891 587 9 465 9 488 9 489 9 489 9 522
Schodok/Prebytok -3 809 939 -586 346 -591 917 -598 500 -884 252 -832 312
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
25.01.11 26.01.11 27.01.11 28.01.11 31.01.11
Príjmy spolu 13 147 834 210 745 667 882 705 621 737 168 830 375
v tom:
1. daňové 8 786 829 173 497 627 712 663 991 688 371 744 254
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -29 777 -26 380 -24 100 -20 937 -15 065
daň z príjmov PO 1 669 475 20 417 30 370 33 174 44 882 81 765

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 27 013 27 175 27 263 27 349 27 500
DPH 4 652 259 105 567 424 338 455 350 464 625 477 550
spotrebné dane 2 083 274 46 781 168 688 168 770 168 895 168 933
2. nedaňové 703 083 33 917 36 615 37 735 44 860 46 334
3. granty a transfery 3 657 922 3 331 3 555 3 895 3 937 39 787
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 2 540 2 540 2 540 2 540 38 386
Výdavky spolu 16 957 773 789 716 794 482 823 903 830 559 848 112
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 779 988 784 754 813 618 820 172 829 027
kapitálové výdavky 2 891 587 9 728 9 728 10 285 10 387 19 085
Schodok/Prebytok -3 809 939 -578 971 -126 600 -118 282 -93 391 -17 737
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2011
  5. Január 2011

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.