Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Jún 2005

aktualizované dňa: 24. 08. 2005

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac jún 2005 
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
1.6. 2.6.  3.6.  6.6.  7.6.  8.6.   
Príjmy spolu 257 226,0

107 031,3

107 107,0

107 221,2

107 309,5

107 835,8

108 195,7

v tom:
1. daňové 201 993,4

94 214,3

94 437,1

94 525,0

94 596,0

95 093,8

95 428,2

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

-467,7

-290,9

-221,5

-103,6

103,9

362,8

daň z príjmov PO 30 066,1

22 920,9

22 923,4

 22 909,9

22 903,6

22 907,0

 22 909,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

2 147,3

2 149,9

 2 151,2

2 154,8

 2 157,1

 2 159,0

DPH 117 338,7

50 369,8

50 394,8

50 414,3

50 359,7

 50 638,1

50 672,9

spotrebné dane 45 371,2

18 248,5

18 256,0

 18 259,9

18 264,6

 18 267,2

 18 298,2

2. nedaňové 15 613,8

7 914,4

7 745,4

 7 770,1

7 787,4

 7 814,6

 7 839,1

3. granty a transfery 39 618,8

4 902,6

4 924,5

 4 926,1

4 926,1

4 927,4

 4 928,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

4 628,7

4 641,6

 4 642,9

4 642,9

4 642,9

 4 642,9

Výdavky spolu 318 749,9

111 661,2

112 039,3

113 220,4

114 826,1

116 074,4

 117 583,0

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

105 155,3

105 506,2

106 674,0

 108 230,3

 109 251,8

 110 718,4

kapitálové výdavky 41 766,2

6 505,9

6 533,1

 6 546,4

 6 595,8

 6 822,6

6 864,6

Schodok -61 523,9

-4 629,9

-4 932,3

-5 999,2

 -7 516,6

 -8 238,6

-9 387,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
9.6. 10.6.  13.6.  14.6.  15.6.  16.6.   
Príjmy spolu 257 226,0

108 660,2

109 712,2

110 584,6

111 066,3

 110 330,5

110 140,3

v tom:
1. daňové 201 993,4

 95 784,3

 96 773,3

97 317,1

97 778,5

97 017,9

96 752,5

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 679,1

 945,8

 1 333,5

1 548,0

763,6

879,1

daň z príjmov PO 30 066,1

 22 905,3

 22 900,3

 22 885,3

 22 964,5

 22 982,3

22 985,4 

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 2 160,3

 2 166,5

 2 170,4

 2 201,4

 2 269,4

 2 327,5

DPH 117 338,7

50 705,1

51 359,9

51 515,5

51 646,3

 51 771,3

 51 307,6

spotrebné dane 45 371,2

 18 300,3

 18 361,0

 18 365,8

 18 368,9

 18 369,4

 18 387,1

2. nedaňové 15 613,8

 7 946,8

 7 968,3

 8 276,9

 8 296,8

 8 321,0

 8 387,7

3. granty a transfery 39 618,8

 4 929,1

 4 970,6

 4 990,6

 4 991,0

4 991,6

 5 000,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 4 642,9

 4 683,6

 4 683,6

 4 683,6

4 683,6

4 683,6

Výdavky spolu 318 749,9

118 637,3

 119 499,9

120 184,9

120 910,9

 122 504,3

122 915,6

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

 111 741,3

112 580,5

 113 206,8

 113 882,3

 115 281,1

 115 661,9

kapitálové výdavky 41 766,2

 6 896,0

 6 919,3

 6 978,1

 7 028,6

 7 223,2

7 253,7

Schodok -61 523,9

 -9 977,1

 -9 787,6

-9 600,3

 -9 844,6

 -12 173,8

-12 775,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
17.6. 20.6.  21.6.  22.6.  23.6.  24.6.   
Príjmy spolu 257 226,0

110 338,7

109 674,5

110 223,4

110 189,5

110 706,0

108 425,8

v tom:
1. daňové 201 993,4

 96 880,5

 96 177,2

96 564,4

96 421,5

96 821,7

94 425,5

z toho:
daň z príjmov FO 2 057,4

 925,9

 968,5

 1 025,4

 1 047,2

 1 101,8

1 133,9

daň z príjmov PO 30 066,1

 22 976,0

 22 970,3

 22 972,5

 22 947,3

 22 988,4

 22 858,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou
6 400,0

 2 331,6

 2 339,7

 2 340,8

 2 341,6

 2 343,0

 2 345,8

DPH 117 338,7

51 351,5

50 582,5

50 885,3

50 647,6

50 950,1

48 509,8 

spotrebné dane 45 371,2

 18 388,2

 18 404,0

 18 423,2

 18 514,3

 18 508,0

 18 630,8

2. nedaňové 15 613,8

 8 457,9

 8 476,8

 8 491,5

 8 599,5

 8 621,2

 8 736,2

3. granty a transfery 39 618,8

 5 000,3

 5 020,5

 5 167,5

 5 168,5

5 263,1

 5 264,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ
26 507,7

 4 683,6

 4 691,7

 4 836,8

 4 836,8

 4 927,9

 4 927,9

Výdavky spolu 318 749,9

 125 124,5

 125 619,2

125 786,4

 125 870,4

 126 055,7

 126 433,3

v tom:
bežné výdavky 276 983,7

117 625,7

117 977,7

 117 981,6

 118 040,7

 118 169,4

 118 434,8

kapitálové výdavky 41 766,2

 7 498,8

 7 641,5

 7 804,8

 7 829,7

 7 886,3

7 998,5

Schodok -61 523,9

 -14 785,8

 -15 944,7

-15 563,0

 -15 680,9

 -15 349,7

-18 007,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ
27.6. 28.6. 29.6. 30.6.  
Príjmy spolu

114 166,6

122 671,1

124 211,8

126 480,2

v tom:
1. daňové

 99 956,0

108 219,8

109 543,4

111 484,8

z toho:
daň z príjmov FO

 1 179,3

 1 315,2

 1 394,0

 1 520,5

daň z príjmov PO

 22 946,2

 23 145,9

24 030,4

 25 633,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

 2 347,5

 2 348,9

 2 370,0

 2 368,8

DPH

52 593,8

58 098,3

58 407,7

58 597,4

spotrebné dane

 19 933,0

 22 339,4

 22 345,2

 22 345,9

2. nedaňové

 8 944,1

 9 139,9

 9 316,6

 9 633,1

3. granty a transfery

 5 266,5

5 311,4

 5 351,8

 5 362,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

 4 930,1

 4 965,8

 5 005,7

 5 015,3

Výdavky spolu

 127 073,3

 127 196,7

127 361,8

 127 629,1

v tom:
bežné výdavky

 118 891,5

 119 011,1

 119 164,0

 119 336,8

kapitálové výdavky

 8 181,8

 8 185,6

8 197,8

8 292,3

Schodok

 -12 906,7

 -4 525,6

 -3 150,0

 -1 148,9

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2005
  5. Jún 2005

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.