Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2010

aktualizované dňa: 01. 03. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
01.02.10 02.02.10 03.02.10 04.02.10 05.02.10
Príjmy spolu 12 530 994 864 776 908 431 914 868 923 138 932 777
v tom:
1. daňové 8 619 969 824 425 864 606 869 807 875 900 884 265
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -19 515 -16 183 -13 642 -9 948 -2 565
daň z príjmov PO 1 779 888 105 588 128 438 129 231 129 403 129 894

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 32 957 33 177 33 392 33 437 33 516
DPH 4 504 367 521 196 534 913 536 519 538 671 538 952
spotrebné dane 1 992 688 181 952 181 989 182 026 182 045 182 156
2. nedaňové 626 709 39 446 42 855 43 604 45 714 46 777
3. granty a transfery 3 284 316 905 971 1 457 1 524 1 735
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 122 122 122 122 254
Výdavky spolu 16 277 000 1 093 337 1 144 039 1 285 495 1 309 282 1 368 191
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 1 087 376 1 135 458 1 227 344 1 251 085 1 308 913
kapitálové výdavky 2 429 730 5 961 8 581 58 151 58 197 59 278
Schodok/Prebytok -3 746 006 -228 561 -235 608 -370 627 -386 144 -435 414
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
08.02.10 09.02.10 10.02.10 11.02.10 12.02.10
Príjmy spolu 12 530 994 950 808 978 327 991 228 1 234 685 1 277 561
v tom:
1. daňové 8 619 969 897 869 922 942 934 420 954 148 989 274
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 6 734 22 378 33 923 47 110 58 438
daň z príjmov PO 1 779 888 130 345 131 033 131 782 132 296 132 684

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 33 707 33 815 34 253 35 412 36 127
DPH 4 504 367 542 409 550 895 549 511 554 295 576 985
spotrebné dane 1 992 688 182 357 182 490 182 620 182 703 182 703
2. nedaňové 626 709 51 181 52 577 53 835 57 671 62 692
3. granty a transfery 3 284 316 1 758 2 808 2 973 222 866 225 595
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 254 1 234 1 234 221 101 223 825
Výdavky spolu 16 277 000 1 534 973 1 598 137 1 642 800 1 767 094 1 804 445
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 1 473 130 1 533 617 1 575 600 1 693 186 1 726 299
kapitálové výdavky 2 429 730 61 843 64 520 67 200 73 908 78 146
Schodok/Prebytok -3 746 006 -584 165 -619 810 -651 572 -532 409 -526 884
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
15.02.10 16.02.10 17.02.10 18.02.10 19.02.10
Príjmy spolu 12 530 994 1 301 221 1 329 224 1 332 637 1 344 223 1 159 864
v tom:
1. daňové 8 619 969 1 011 803 1 032 778 1 034 927 1 041 950 849 607
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 68 614 75 535 77 663 79 587 -60 997
daň z príjmov PO 1 779 888 133 519 134 159 134 764 135 755 136 755

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 38 400 40 877 40 931 41 042 41 050
DPH 4 504 367 584 158 595 064 594 362 598 067 554 063
spotrebné dane 1 992 688 182 767 182 800 182 850 183 121 174 352
2. nedaňové 626 709 63 755 70 778 71 777 76 335 77 227
3. granty a transfery 3 284 316 225 663 225 668 225 933 225 938 233 030
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 223 825 223 825 223 825 223 825 230 910
Výdavky spolu 16 277 000 1 939 525 1 971 209 1 994 248 2 019 528 2 043 629
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 1 854 645 1 885 700 1 904 348 1 924 528 1 930 136
kapitálové výdavky 2 429 730 84 880 85 509 89 900 95 000 113 493
Schodok/Prebytok -3 746 006 -638 304 -641 985 -661 611 -675 305 -883 765
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
22.02.10 23.02.10 24.02.10 25.02.10 28.02.10
Príjmy spolu 12 530 994 1 160 725 1 207 202 882 481 1 083 720 1 461 408
v tom:
1. daňové 8 619 969 843 037 887 034 558 659 758 496 1 131 587
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -59 571 -57 341 -55 306 -52 832 -49 192
daň z príjmov PO 1 779 888 138 271 141 607 148 672 160 737 187 088

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 41 128 41 151 41 185 41 262 41 534
DPH 4 504 367 544 149 582 254 243 882 390 202 634 747
spotrebné dane 1 992 688 174 676 174 764 175 546 214 436 312 683
2. nedaňové 626 709 77 980 80 372 83 803 85 126 89 654
3. granty a transfery 3 284 316 239 708 239 796 240 019 240 098 240 167
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 237 543 237 543 237 543 237 543 237 543
Výdavky spolu 16 277 000 2 057 870 2 072 502 2 080 623 2 094 037 2 241 684
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 1 942 389 1 949 635 1 957 189 1 965 966 2 108 147
kapitálové výdavky 2 429 730 115 481 122 867 123 434 128 071 133 537
Schodok/Prebytok -3 746 006 -897 145 -865 300 -1 198 142 -1 010 317 -780 276
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2010
  5. Február 2010

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.