Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Marec 2013

aktualizované dňa: 02. 04. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
01.03.13 04.03.13 05.03.13 06.03.13 07.03.13
Príjmy spolu 13 916 196 1 586 083 1 599 981 1 622 589 1 635 837 1 660 246
v tom:
1. daňové 8 912 036 1 348 066 1 360 133 1 380 224 1 390 637 1 409 627
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -21 028 -17 294 -12 702 -7 502 5 053
daň z príjmov PO 1 943 302 304 757 306 349 307 867 308 391 309 335

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 63 986 64 197 64 284 64 788 65 467
DPH 4 462 971 691 832 698 437 712 350 716 466 721 284
spotrebné dane 2 018 465 303 679 303 695 303 716 303 814 303 886
2. nedaňové 984 666 85 692 87 495 88 171 90 499 91 997
3. granty a transfery 4 019 494 152 325 152 353 154 194 154 701 158 622
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 150 121 150 121 151 621 152 100 156 004
Výdavky spolu 17 001 505 2 618 225 2 635 596 2 664 988 2 688 454 2 754 223
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 2 500 189 2 511 542 2 537 564 2 559 626 2 618 457
kapitálové výdavky 2 946 293 118 036 124 054 127 424 128 828 135 766
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 032 142 -1 035 615 -1 042 399 -1 052 617 -1 093 977
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
08.03.13 11.03.13 12.03.13 13.03.13 14.03.13
Príjmy spolu 13 916 196 1 697 829 1 728 369 1 752 054 1 803 529 1 835 015
v tom:
1. daňové 8 912 036 1 428 081 1 449 737 1 471 569 1 489 901 1 507 471 
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 19 996 33 390 42 967 52 285 61 535
daň z príjmov PO 1 943 302 310 800 312 204 312 919 314 647 317 049

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 65 664 65 715 66 170 68 221 69 597
DPH 4 462 971 723 097 729 792 740 849 743 705 748 074
spotrebné dane 2 018 465 303 935 304 042 304 064 304 332 304 505
2. nedaňové 984 666 95 286 97 047 97 876 102 565 103 957
3. granty a transfery 4 019 494 174 462 181 585 182 609 211 063 223 587
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 171 808 178 792 179 748 208 137 220 658
Výdavky spolu 17 001 505 2 815 248 2 852 764 2 865 370 2 907 048 2 978 444
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 2 677 154 2 712 426 2 718 887 2 751 991 2 816 543
kapitálové výdavky 2 946 293 138 094 140 338 146 483 155 057 161 901
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 117 419 -1 124 395 -1 113 316 -1 103 519 -1 143 429
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
15.03.13 18.03.13 19.03.13 20.03.13 21.03.13
Príjmy spolu 13 916 196 1 868 482 1 902 677 1 930 030 1 861 133 1 885 910
v tom:
1. daňové 8 912 036 1 534 382 1 558 810 1 581 678 1 508 324 1 528 314
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 69 037 74 916 79 242 -44 089 -40 059
daň z príjmov PO 1 943 302 319 725 323 220 328 917 331 965 331 950

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 70 787 72 605 72 665 72 792 72 909
DPH 4 462 971 763 544 776 793 788 926 835 446 851 149
spotrebné dane 2 018 465 304 577 304 623 305 269 305 580 305 732
2. nedaňové 984 666 110 499 114 611 115 342 119 755 124 019
3. granty a transfery 4 019 494 223 601 229 256 233 010 233 054 233 577
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 220 658 226 249 229 937 229 937 230 174
Výdavky spolu 17 001 505 3 019 483 3 099 240 3 110 915 3 120 188 3 133 936
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 2 853 827 2 928 557 2 938 514 2 945 766 2 957 147
kapitálové výdavky 2 946 293 165 656 170 683 172 401 174 422 176 789
Schodok/Prebytok -3 085 309 - 1 151 001 -1 196 563 -1 180 885 -1 259 055 -1 248 026
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
22.03.13 25.03.13 26.03.13 27.03.13 31.03.13
Príjmy spolu 13 916 196 1 773 309 1 989 246 2 415 328  2 237 679  2 376 497
v tom:
1. daňové 8 912 036 1 410 791 1 622 463 2 041 406 1 861 752 1 970 458
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -35 226 -28 428 -15 278 -2 285 5 019
daň z príjmov PO 1 943 302 338 738 353 910 384 933 435 755 533 834

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 72 865 72 843 72 882 73 110 73 236
DPH 4 462 971 721 362 884 418 1 152 969 909 170 912 352
spotrebné dane 2 018 465 306 507 333 074 439 250 439 348 439 361
2. nedaňové 984 666 125 202 126 884 128 472 130 187 138 059
3. granty a transfery 4 019 494 237 316 239 899 245 450 245 740 267 980
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 233 859 236 260 241 418 241 418 263 501
Výdavky spolu 17 001 505 3 147 629 3 166 634 3 188 595 3 198 514 3 329 181 
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 2 969 263 2 977 426 2 993 352 3 000 928 3 124 792
kapitálové výdavky 2 946 293 178 366 189 208 195 243 197 586 204 389
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 374 320 -1 177 388 -773 267 -960 835 -952 684
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2013
  5. Marec 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.