Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2013

aktualizované dňa: 01. 03. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
01.02.13 04.02.13 05.02.13 06.02.13 07.02.13
Príjmy spolu 13 916 196 886 472 910 429 930 564 969 779 996 213
v tom:
1. daňové 8 912 036 846 122 868 870 886 059 899 241 921 507
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -755 2 506 7 407 13 529 31 401
daň z príjmov PO 1 943 302 158 120 159 312 161 793 162 568 163 025

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 37 359 37 521 37 789 38 509 39 097
DPH 4 462 971 487 425 505 546 514 940 520 484 523 737
spotrebné dane 2 018 465 161 576 161 583 161 652 161 669 161 760
2. nedaňové 984 666 35 560 36 439 38 098 39 956 40 949
3. granty a transfery 4 019 494 4 790 5 120 6 407 30 582 33 757
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 4 074 4 340 5 524 29 684 32 788
Výdavky spolu 17 001 505 1 244 962 1 359 668 1 374 899 1 417 204 1 505 808
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 1 214 534 1 324 754 1 337 928 1 376 166 1 463 812
kapitálové výdavky 2 946 293 30 428 34 914 36 971 41 038 41 996
Schodok/Prebytok -3 085 309 -358 490 -449 239 -444 335 -447 425 -509 595
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
08.02.13 11.02.13 12.02.13 13.02.13 14.02.13
Príjmy spolu 13 916 196 1 013 407 1 040 858 1 069 195 1 098 292 1 113 358
v tom:
1. daňové 8 912 036 937 124 963 595 985 827 1 008 716 1 022 327
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 49 675 65 443 78 930 91 615 102 345
daň z príjmov PO 1 943 302 163 380 163 532 164 390 165 102 165 878

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 39 292 39 502 39 633 44 068 45 067
DPH 4 462 971 520 453 530 702 538 430 541 295 542 364
spotrebné dane 2 018 465 161 833 161 920 161 942 162 128 162 160
2. nedaňové 984 666 41 618 42 593 48 630 50 075 51 512
3. granty a transfery 4 019 494 34 665 34 670 34 738 39 501 39 519
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 33 692 33 692 33 692 38 427 38 427
Výdavky spolu 17 001 505 1 574 351 1 638 096 1 677 055 1 722 959 1 791 687
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 1 527 973 1 590 973 1 627 545 1 669 051 1 736 223
kapitálové výdavky 2 946 293 46 378 47 123 49 510 53 908 55 464
Schodok/Prebytok -3 085 309 -560 944 -597 238 -607 860 -624 667 -678 329
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
15.02.13 18.02.13 19.02.13 20.02.13 21.02.13
Príjmy spolu 13 916 196 1 168 304 1 216 491 1 282 138 1 144 090 1 160 031
v tom:
1. daňové 8 912 036 1 052 962 1 078 994 1 141 322 1 001 622 1 015 410
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 109 873 116 826 119 699 -40 996 -39 240
daň z príjmov PO 1 943 302 166 408 167 285 169 163 171 055 173 915

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 59 029 62 564 62 589 62 963 63 113
DPH 4 462 971 550 894 565 500 622 337 640 884 649 560
spotrebné dane 2 018 465 162 239 162 311 163 012 163 192 163 546
2. nedaňové 984 666 58 538 60 013 63 321 64 765 66 537
3. granty a transfery 4 019 494 56 804 77 484 77 495 77 703 78 084
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 55 227 75 885 75 885 75 885 76 245
Výdavky spolu 17 001 505  1 882 862 1 953 491 1 963 470 1 972 920 1 999 747
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 1 821 415 1 890 677 1 898 242 1 903 386 1 927 357
kapitálové výdavky 2 946 293 61 447 62 814 65 228 69 534 72 390
Schodok/Prebytok -3 085 309 -714 558 -737 000 -681 332 -828 830 -839 716
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
22.02.13 25.02.13 26.02.13 27.02.13 28.02.13
Príjmy spolu 13 916 196 764 748 993 046 1 407 041 1 444 820 1 518 700
v tom:
1. daňové 8 912 036 555 026 781 010 1 183 569 1 220 323 1 284 268
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 -36 958 -34 780 -31 801 -29 488 -25 158
daň z príjmov PO 1 943 302 178 874 184 512 199 628 217 788 269 542

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 63 214 63 273 63 727 63 817 63 902
DPH 4 462 971 180 569 372 565 643 751 659 867 667 524
spotrebné dane 2 018 465 164 761 190 674 303 489 303 538 303 633
2. nedaňové 984 666 70 221 72 282 73 274 74 280 84 192
3. granty a transfery 4 019 494 139 501 139 754 150 198 150 217 150 240
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 137 646 137 646 148 067 148 067 148 067
Výdavky spolu 17 001 505 2 023 394 2 037 034 2 046 694 2 066 827 2 232 084
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 1 945 628 1 956 561 1 965 179 1 971 409 2 130 603
kapitálové výdavky 2 946 293 77 766 80 473 81 515 95 418 101 481
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 258 646 -1 043 988 -639 653 -622 007 -713 384
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2013
  5. Február 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.