Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

December 2013

aktualizované dňa: 02. 01. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
02.12.13 03.12.13 04.12.13 05.12.13 06.12.13
Príjmy spolu 13 916 196 10 567 448 10 608 122 10 630 919 10 652 763 11 155 133
v tom:
1. daňové 8 912 036 8 300 286 8 334 641 8 353 436 8 368 774 8 400 095
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 137 355 142 388 152 150 161 488 179 376
daň z príjmov PO 1 943 302 1 835 388 1 852 397 1 853 576 1 854 291 1 855 035

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 161 463 161 698 161 754 162 089 162 188
DPH 4 462 971 4 328 431 4 340 195 4 347 636 4 352 566 4 364 931
spotrebné dane 2 018 465 1 811 650 1 811 953 1 812 277 1 812 323 1 812 543
2. nedaňové 984 666 747 948 754 130 755 980 757 984 1 224 131
3. granty a transfery 4 019 494 1 519 214 1 519 351 1 521 503 1 526 005 1 530 907
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 1 072 704 1 072 704 1 074 643 1 078 985 1 083 867
Výdavky spolu 17 001 505  12 705 682 12 768 137 12 851 097 12 907 627 12 955 654
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 11 276 549 11 332 576 11 397 546 11 422 719 11 432 590
kapitálové výdavky 2 946 293 1 429 133 1 435 561 1 453 551 1 484 908 1 523 064
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 138 234 -2 160 015 -2 220 178 -2 254 864 -1 800 521
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
09.12.13 10.12.13 11.12.13 12.12.13 13.12.13
Príjmy spolu 13 916 196 11 191 523 11 229 853 11 272 186 11 311 935 11 342 122
v tom:
1. daňové 8 912 036 8 433 707 8 469 590 8 494 994 8 531 449 8 549 265
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 207 676 228 250 248 599 270 493 288 394
daň z príjmov PO 1 943 302 1 637 864 1 857 240 1 858 516 1 859 790 1 863 011

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 162 415 163 933 164 363 170 334 171 687
DPH 4 462 971 4 369 038 4 381 379 4 384 646 4 389 301 4 384 504
spotrebné dane 2 018 465 1 812 601  1 812 754 1 812 831 1 812 852 1 812 988
2. nedaňové 984 666 1 225 924 1 227 062 1 233 435 1 236 740 1 237 483
3. granty a transfery 4 019 494 1 531 892 1 533 201 1 543 757 1 543 746 1 555 374
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 1 084 979 1 084 979 1 095 252 1 095 252 1 106 871
Výdavky spolu 17 001 505 13 221 847 13 366 451 13 483 677 13 621 469 13 769 004
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 11 674 703 11 790 529 11 890 524 12 016 902  12 152 545
kapitálové výdavky 2 946 293 1 547 144 1 575 922 1 593 153 1 604 567 1 616 459
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 030 324 -2 136 598 -2 211 491 -2 309 534 -2 426 882
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
16.12.13 17.12.13 18.12.13 19.12.13 20.12.13
Príjmy spolu 13 916 196 11 380 707 11 882 200 12 011 506 12 541 251 12 419 979
v tom:
1. daňové 8 912 036 8 579 103 8 607 923 8 634 000 8 670 604 8 524 394
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 304 357 310 676 315 268 318 963 189 329
daň z príjmov PO 1 943 302 1 865 172 1 868 637 1 874 658 1 880 539 1 894 092

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 172 845 175 400 175 590 175 842 176 304
DPH 4 462 971 4 394 972 4 411 083 4 426 050 4 452 497 4 421 106
spotrebné dane 2 018 465 1 813 067 1 813 342 1 813 737 1 814 061 1 814 855
2. nedaňové 984 666 1 246 114 1 247 718 1 253 311 1 257 909 1 263 197
3. granty a transfery 4 019 494 1 555 490 2 026 559 2 124 195 2 612 738 2 632 388
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 1 106 871 1 577 893 1 660 193 2 147 013 2 160 877
Výdavky spolu 17 001 505 13 955 529 14 017 170 14  065 133 14 205 939 14 346 506
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 12 265 892 12 307 488 12 344 369 12 471 745 12 570 879
kapitálové výdavky 2 946 293 1 689 637 1 709 682 1 720 764 1 734 194 1 775 627
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 574 822 -2 134 970 -2 053 627 -1 664 688 -1 926 527
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
23.12.13 27.12.13 30.12.13 31.12.13
Príjmy spolu 13 916 196 12 398 195 12 660 818 12 708 706 12 796 444
v tom:
1. daňové 8 912 036 8 489 602 8 747 715 9 061 274 9 134 501
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 195 987 200 572 206 123 213 540
daň z príjmov PO 1 943 302 1 915 002 1 937 708 1 957 328 2 002 644

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 176 600 176 811 177 522 177 794
DPH 4 462 971 4 337 519 4 544 289 4 715 046 4 734 775
spotrebné dane 2 018 465 1 835 782 1 859 613 1 976 530 1 977 019
2. nedaňové 984 666 1 262 140 1 266 523 1 268 590 1 283 248
3. granty a transfery 4 019 494 2 646 453 2 646 580 2 378 842 2 378 694
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 2 174 997 2 174 997 2 174 997 2 174 997
Výdavky spolu 17 001 505 14 522 484 14 609 743 14 712 920 14 819 702
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 12 712 268 12 788 508 12 862 464 12 965 645
kapitálové výdavky 2 946 293 1 810 216 1 821 235 1 850 456 1 854 057
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 124 289 -1 948 925 -2 004 214 -2 023 258
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2013
  5. December 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.