Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Misia Medzinárodného menového fondu - máj 2016

Útvar hodnoty za peniaze  v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom zorganizoval v termíne od 30. mája do 6. júna workshop o hodnotení efektívnosti verejných výdavkov na Slovensku. Cieľom bolo priblížiť koncept a zahraničné skúsenosti s revíziou výdavkov („spending review“) v oblasti dopravy, informatizácie a zdravotníctva. 

Prehľad odporúčaní vychádzajúcich z workshopu sumarizuje sprievodná správa Medzinárodného menového fondu, Európskej komisie a OECD.

 

Prezentácie - Zdravotníctvo

 

Prezentácie - Doprava

 

Prezentácie - Informatizácia

 

Záverečné prezentácie:

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Hodnota za peniaze
  3. Misie a prezentácie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.