Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Marec 2006

aktualizované dňa: 03. 04. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac marec  2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
01.03. 02.03.  03.03.  06.03.  07.03.  08.03.   
Príjmy spolu

272 717,0

 51 813,5

52 231,6

52 602,3

52 720,8

53 181,8

53 471,6

v tom:
1. daňové

215 657,0

43 582,1

 43 770,1

 43 964,8

44 056,7

44 437,1

44 687,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

312,2

391,8

462,7

 543,6

728,7

 944,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 6 258,8

 6 302,7

 6 315,9

 6 336,2

 6 356,5

 6 369,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

899,4

 898,7

900,2

904,6

906,4

 909,1

DPH

119 997,0

 24 735,9

24 732,2

 24 840,0

24 821,9

 24 993,1

 25 009,2

spotrebné dane

51 914,0

 11 195,5

11263,2

11 264,2

11 268,6

 11 270,2

 11 272,8

2. nedaňové

14 966,4

 3 680,7

 3 908,6

 3 943,7

3 967,6

 4 045,4

4 066,1

3. granty a transfery

42 093,6

 4 550,7

 4 552,9

4 693,8

 4 696,5

4 699,3

 4 718,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 4 470,1

 4 471,0

 4 610,8

4 613,1

4 613,1

 4 613,1

Výdavky spolu

330 185,1

45 850,3

47 008,9

 47 894,7

49 928,8

51 480,1

53 207,3

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 44 035,3

 45 137,6

 45 978,8

47 888,6

 49 422,9

51 124,0

kapitálové výdavky

46 776,0

 1 815,0

 1 871,3

 1 915,9

 2 040,2

2 057,2

 2 083,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

5 963,2

5 222,7

4 707,6

2 792,0

1 701,7

 264,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
09.03. 10.03.  13.03.  14.03.  15.03.  16.03.   
Príjmy spolu

272 717,0

53 834,1

54 908,7

55 061,9

55 515,4

55 436,3

55 623,4

v tom:
1. daňové

215 657,0

45 017,5

 46 058,0

 45 881,3

46 274,6

46 161,3

 46 260,8

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

1 184,1

1 327,0

1 540,5

 1 701,9

1 784,6

 1 912,1

daň z príjmov PO

36 181,0

 6 378,9

 6 446,0

 6 464,7

 6 485,4

 6 554,3

 6 609,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

910,0

 940,9

943,1

954,5

1 120,6

 1 169,1

DPH

119 997,0

 25 018,1

25 813,7

25 400,2

25 594,0

 25 146,,9

 24 963,1

spotrebné dane

51 914,0

 11 343,1

11 345,2

 11 346,4

11 350,1

 11 369,5

 11 372,8

2. nedaňové

14 966,4

 4 091,6

 4 124,2

 4 451,0

4 509,1

 4 542,6

 4 571,4

3. granty a transfery

42 093,6

 4 725,0

 4 726,5

 4 729,6

 4 731,7

4 732,4

 4 791,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 4 619,9

 4 619,9

 4 619,9

4 619,9

4 619,9

 4 677,6

Výdavky spolu

330 185,1

54 477,9

55 009,2

56 442,4

57 434,2

58 823,3

59 820,1

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 52 377,7

 52 882,3

 54 304,5

 55 288,8

 56 639,2

 57 544,9

kapitálové výdavky

46 776,0

 2 100,2

 2 126,9

 2 137,9

 2 145,4

 2 184,1

 2 275,2

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-643,8

-100,5

-1 380,5

-1 918,8

-3 387,0

 -4 196,7

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
17.03. 20.03.  21.03.  22.03.  23.03.  24.03.   
Príjmy spolu

272 717,0

56 352,4

53 688,5

54 224,4

54 725,9

55 569,3

57 037,4

v tom:
1. daňové

215 657,0

46 753,3

 43 767,5

 44 264,5

44 700,6

45 455,5

 46 797,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

1 988,8

-493,9

-392,5

 -298,8

-171,8

-44,0

daň z príjmov PO

36 181,0

 6 635,7

 6 684,1

 6 759,5

 6 864,8

 6 991,9

 7 183,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

1 171,8

 1 172,8

1 174,9

1 176,1

1 177,8

 1 178,6

DPH

119 997,0

 25 343,7

24 789,0

25 098,0

25 236,5

25 686,5

 26 546,7

spotrebné dane

51 914,0

 11 376,9

11 378,6

 11 384,2

11 480,2

11 527,1

 11 687,9

2. nedaňové

14 966,4

 4 597,0

 4 641,2

 4 662,1

4 719,8

4 807,9

 4 888,0

3. granty a transfery

42 093,6

 5 002,1

 5 279,8

 5 297,8

 5 305,5

5 305,9

 5 351,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 4 883,5

 5 160,4

 5 160,4

5 166,3

5 166,5

 5 206,8

Výdavky spolu

330 185,1

60 260,8

62 453,9

 62 705,5

62 935,8

63 122,7

64 140,9

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 57 886,8

 60 025,8

 60 256,0

 60 472,8

 60 621,9

 61 605,3

kapitálové výdavky

46 776,0

 2 374,0

 2 428,1

 2 449,6

 2 463,0

 2 500,8

 2 535,6

Schodok

-57 468,1

-3 908,4

-8 765,4

-8 481,1

-8 209,9

-7 553,4

 -7 103,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
27.03. 28.03.  29.03.  30.03.  31.03.   
Príjmy spolu

272 717,0

56 715,2

66 216,4

64 638,9

66 201,6

71 827,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

46 352,9

 55 715,9

54 015,5

55 438,0

60 990,4

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

136,2

456,6

898,1

 -581,2

296,6

daň z príjmov PO

36 181,0

 7 464,1

 8 143,8

 8 989,9

 11 667,4

 16 168,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

1 180,2

 1 182,3

1 183,3

1 184,2

1 179,0

DPH

119 997,0

25 113,4

31 806,5

28 806,7

28 975,6

 29 091,2

spotrebné dane

51 914,0

 12 213,9

13 880,3

 13 888,3

13 939,6

 14 001,2

2. nedaňové

14 966,4

 4 982,5

 5 036,6

 5 084,7

5 133,0

 5 204,7

3. granty a transfery

42 093,6

 5 379,8

 5 463,9

 5 538,7

 5 630,6

5 632,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 5 234,4

 5 316,6

 5 390,2

5 481,4

5 483,0

Výdavky spolu

330 185,1

64 722,1

65 095,0

66 942,2

67 648,9

71 670,7

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 61 851,3

 62 181,6

 62 570,4

63 211,0

 67 028,5

kapitálové výdavky

46 776,0

 2 870,8

 2 913,4

 4 371,8

4 437,9

 4 642,2

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-8 006,9

1 121,4

-2 303,3

-1 447,3

157,0

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2006
  5. Marec 2006

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.