Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2006

aktualizované dňa: 06. 03. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za  január až február 2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

01.02.

02.02. 

03.02. 

06.02. 

07.02. 

08.02. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

34 134,1

34 343,3

34 510,9

34 743,3

35 467,5

35 873,1

v tom:
1. daňové

215 657,0

31 591,0

 31 784,0

31 916,5

32 091,1

32 803,1

33 013,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

1 437,3

1 505,1

1 575,5

 1 658,1

1 838,9

 2 135,2

daň z príjmov PO

36 181,0

 3 735,6

 3 745,6

 3 744,4

 3 752,3

 3 772,8

 3 780,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

627,3

 631,3

633,1

634,3

636,0

 638,4

DPH

119 997,0

 17 000,9

17 101,0

17 159,0

17 174,3

 17 672,7

 17 560,1

spotrebné dane

51 914,0

 8 684,0

8 692,1

 8 693,3

8 758,0

 8 759,9

 8 775,4

2. nedaňové

14 966,4

 2 376,6

 2 392,4

 2 408,5

2 425,4

 2 436,4

 2 609,5

3. granty a transfery

42 093,6

 166,5

 166,9

 185,9

 226,8

228,0

 250,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 163,1

 163,1

 163,1

203,0

203,0

 225,2

Výdavky spolu

330 185,1

21 968,1

23 243,5

25 069,8

27 266,8

28 438,4

30 517,7

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 21 625,6

22 612,9

 24 437,8

 26 634,8

 27 806,2

29 830,9

kapitálové výdavky

46 776,0

 342,5

 630,6

 632,0

 632,0

 632,2

 686,8

Schodok/Prebytok

-57 468,1

12 166,0

11 099,8

9 441,1

7 476,5

7 029,1

5 355,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

09.02.

10.02. 

13.02. 

14.02. 

15.02. 

16.02. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

36 220,6

36 770,3

38 770,5

39 175,9

35 434,8

36 073,3

v tom:
1. daňové

215 657,0

33 314,7

 33 639,0

 35 324,1

35 691,1

31 915,3

 32 459,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

2 487,4

2 716,7

3 010,0

 3 302,0

-379,9

 -252,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 3 785,3

 3 806,9

 3 807,7

 3 824,4

 3 831,2

 3 843,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

641,1

 650,0

653,4

697,4

772,7

 849,5

DPH

119 997,0

 17 496,5

17 557,4

 18 940,8

18 953,3

 18 798,3

 19 059,5

spotrebné dane

51 914,0

 8 780,1

8 782,9

8 786,0

8 787,3

 8 790,2

 8 791,0

2. nedaňové

14 966,4

 2 628,0

 2 825,1

 3 093,1

3 130,5

 3 164,8

 3 259,1

3. granty a transfery

42 093,6

 277,9

 306,2

 353,3

 354,3

354,7

 355,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

225,2

 252,7

 298,9

298,9

298,9

 298,9

Výdavky spolu

330 185,1

32 789,2

33 468,7

35 669,0

36 607,9

37 524,5

38 359,8

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

32 754,3

 32 765,1

 34 937,1

 35 869,1

 36 776,7

 37 561,2

kapitálové výdavky

46 776,0

 700,9

 703,6

731,9

 738,8

 747,8

 798,7

Schodok/Prebytok

-57 468,1

3 431,4

3 301,6

3 101,5

2 568,0

-2 089,7

 -2 286,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
17.02. 20.02.  21.02.  22.02.  23.02.  24.02.   
Príjmy spolu

272 717,0

 35 742,8

39 252,0

39 578,7

39 715,8

40 216,0

36 677,3

v tom:
1. daňové

215 657,0

32 105,3

 32 055,6

 32 322,3

32 343,4

32 817,4

 28 746,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

-215,1

-156,4

-115,6

 -83,7

-30,6

 11,8

daň z príjmov PO

36 181,0

 3 864,8

 3 894,0

 3 915,8

 3 940,5

 3 980,1

 4 084,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

850,6

 879,8

881,6

889,0

890,5

 893,3

DPH

119 997,0

18 643,2

18 473,5

 18 665,2

18 619,1

 18 896,6

14 576,1

spotrebné dane

51 914,0

 8 792,5

8 794,4

 8 803,5

8 806,3

 8 907,6

 9 004,8

2. nedaňové

14 966,4

 3 279,9

 3 311,6

 3 369,5

3 405,4

 3 431,4

 3 506,4

3. granty a transfery

42 093,6

 357,6

 3 884,8

 3 886,9

 3 967,0

3 967,2

 4 424,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 301,0

 3 827,5

 3 828,6

3 908,2

3 908,2

 4 364,3

Výdavky spolu

330 185,1

38 720,6

41 479,4

41 720,4

41 910,0

42 107,7

 42 260,3

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 37 915,0

 40 104,6

40 330,7

 40 434,9

 40 564,3

40 714,7

kapitálové výdavky

46 776,0

 805,6

 1 374,8

 1 389,7

 1 475,1

 1 543,4

 1 545,6

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-2 977,8

-2 227,4

-2 141,7

-2 194,2

-1 891,7

 -5 583,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

27.02.

28.02. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

42 352,6

50 400,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

34 192,9

 42 202,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

64,5

193,5

daň z príjmov PO

36 181,0

 4 425,4

 5 392,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

897,3

 897,2

DPH

119 997,0

18 943,5

24 377,3

spotrebné dane

51 914,0

 9 685,8

11 163,3

2. nedaňové

14 966,4

 3 610,5

 3 648,9

3. granty a transfery

42 093,6

 4 549,2

 4 549,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 4 470,1

4 470,1 

Výdavky spolu

330 185,1

42 579,2

44 053,4

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 40 933,1

 42 249,6

kapitálové výdavky

46 776,0

 1 646,1

 1 803,8

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-226,6

6 347,3

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2006
  5. Február 2006

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.