Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

December 2006

aktualizované dňa: 02. 01. 2007

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- december  2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
01.12. 04.12.  05.12.  06.12.  07.12.  08.12.   
Príjmy spolu

272 717,0

264 448,4

264 890,9

265 180,9

266 108,5

266 833,7

267 407,7

v tom:
1. daňové

215 657,0

 217 389,7

 217 590,2

217 828,7

 218 434,5

 219 129,6

219 614,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 695,8

 816,9

 996,7

 1 351,8

 1 918,3

 2 491,8

daň z príjmov PO

36 181,0

 44 625,2

 44 658,6

 44 676,7

 44 700,4

 44 713,2

 44 717,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 4 195,9

 4 201,0

 4 202,4

 4 204,1

 4 206,1

 4 209,8

DPH

119 997,0

119 469,1

119 509,0

119 543,8

119 764,8

119 875,5

119 777,0

spotrebné dane

51 914,0

 47 522,7

 47 523,2

 47 526,7

 47 530,6

 47 533,1

 47 535,2

2. nedaňové

14 966,4

 17 688,4

 17 927,8

 17 949,4

 18 008,8

 18 037,0

 18 061,0

3. granty a transfery

42 093,6

 29 370,3

 29 372,9

 29 402,8

 29 665,2

 29 667,1

 29 732,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 13 884,8

 13 884,8

 13 906,0

 14 163,1

 14 163,1

14 218,9

Výdavky spolu

330 185,1

273 370,5

274 165,2

276 058,4

280 551,4

288 451,4

291 188,3

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 241 660,6

 242 418,8

 244 088,5

 246 134,3

 253 824,8

 256 416,9

kapitálové výdavky

46 776,0

 31 709,9

 31 746,4

 31 969,9

 34 417,1

 34 626,6

 34 771,4

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -8 922,1

 -9 274,3

 -10 877,5

 -14 442,9

 -21 617,7

 -23 780,6

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
11.12. 12.12.  13.12.  14.12.  15.12.  18.12.   
Príjmy spolu

272 717,0

268 802,2

266 586,7

267 341,5

268 034,2

268 618,0

269 559,3

v tom:
1. daňové

215 657,0

 220 118,3

 217 846,7

 218 218,6

 218 507,6

 218 989,4

 219 697,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 3 026,1

 383,5

 713,0

 1 019,9

 1 252,9

 1 463,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 44 725,0

 44 757,2

 44 771,5

 44 785,8

 44 808,4

 44 824,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 4 222,5

 4 251,8

 4 295,3

 4 328,1

 4 449,0

 4 526,6

DPH

119 997,0

 119 723,4

120 031,0

120 010,2

119 940,8

120 030,9

120 367,1

spotrebné dane

51 914,0

 47 537,9

 47 539,5

 47 543,6

 47 547,2

 47 554,0

 47 559,3

2. nedaňové

14 966,4

 18 558,1

 18 581,0

 18 938,4

 18 957,5

 18 974,9

 19 013,5

3. granty a transfery

42 093,6

 30 125,8

 30 159,0

 30 184,5

 30 569,1

 30 653,7

 30 848,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 14 605,4

 14 634,8

 14 656,2

 15 033,2

 15 100,1

 15 256,3

Výdavky spolu

330 185,1

292 797,7

293 768,4

296 564,0

300 878,5

 303 239,4

 305 337,2

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 257 890,0

 258 550,8

261 136,6

 265 347,7

 267 091,1

 268 885,9

kapitálové výdavky

46 776,0

 34 907,7

 35 217,6

35 427,4

 35 530,8

 36 148,3

 36 451,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -23 995,5

-27 181,7

 -29 222,5

 -32 844,3

 -34 621,4

 -35 777,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

19.12.

20.12. 

21.12. 

22.12. 

27.12. 

28.12. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

270 087,3

271 574,7

273 199,5

279 022,9

279 783,6

290 195,0

v tom:
1. daňové

215 657,0

 220 191,1

 221 098,2

 222 389,8

 224 404,4

 225 102,2

 234 538,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 1 594,6

 1 690,0

 1 875,3

 2 005,6

 2 219,8

 2 377,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 44 874,9

 44 955,7

 45 156,9

 45 369,2

 45 669,9

 46 206,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 4 528,9

 4 533,6

 4 542,6

 4 547,8

 4 548,2

 4 852,2

DPH

119 997,0

120 668,6

121 113,7

121 945,6 

 123 482,7

122 030,5

 127 885,1

spotrebné dane

51 914,0

 47 567,4

 47 847,3

 47 910,3

 48 038,8

 49 672,8

 52 255,1

2. nedaňové

14 966,4

 19 040,0

 19 094,0

 19 222,2

 19 347,4

19 399,5

 19 444,6

3. granty a transfery

42 093,6

 30 856,2

 31 382,5

 31 587,5

 35 271,1

 35 281,9

36 212,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 15 256,3

 15 770,2

 15 770,2

19 440,8

 19 449,5

20 420,4

Výdavky spolu

330 185,1

306 396,9

 308 146,7

 310 712,0

313 261,2

316 191,3

321 436,1

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 269 787,2

270 863,7

272 699,1

 273 896,7

 276 207,0

281 083,0

kapitálové výdavky

46 776,0

 36 609,7

 37 283,0

 38 012,9

 39 364,5

 39 984,3

40 353,0

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -36 309,6

 -36 572,0

-37 512,5

-34 238,3

 -36 407,7

 -31 241,1

Rozpočet 2006
Ukazovateľ

29.12.

   
Príjmy spolu

272 717,0

291 977,0

v tom:
1. daňové

215 657,0

236 272,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 2 586,1

daň z príjmov PO

36 181,0

 47 259,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 4 858,6

DPH

119 997,0

128 459,9

spotrebné dane

51 914,0

 52 146,8

2. nedaňové

14 966,4

 19 493,0

3. granty a transfery

42 093,6

 36 211,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 20 420,4

Výdavky spolu

330 185,1

323 655,0

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 282 849,7

kapitálové výdavky

46 776,0

 40 805,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -31 678,0

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2006
  5. December 2006

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.