Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 3/2010-U k pracovným postupom súvisiacich s mimoriadnou účtovnou závierkou vo vzťahu k delimitácii MVRR SR a MŽP SR k 30.6.2010

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý a efektívny proces ukončenia účtovania na PJ zanikajúcej organizácie, uzavretia účtovných kníh a vyhotovenia mimoriadnej účtovnej závierky  k 30.6.2010 a zahájenia účtovania na PJ nástupníckej organizácie od 1.7.2010.

Dátum vydania: 08. 06. 2010

Dátum platnosti: 08. 06. 2010

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2010
  7. Usmernenie č. 3/2010-U k pracovným postupom súvisiacich s mimoriadnou účtovnou závierkou vo vzťahu k delimitácii MVRR SR a MŽP SR k 30.6.2010

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.