Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2017

aktualizované dňa: 01. 03. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 06.02.2017 07.02.2017
Príjmy spolu 15 390 147 1 149 463 1 168 770 1 181 379 1 217 215 1 241 393
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 086 965  1 102 408 1 114 144 1 149 564 1 172 865
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -25 397 -21 547 -14 958 -5 567 6 792
daň z príjmov PO 3 143 755 248 985 250 588 252 734 253 566 254 982

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 56 407 57 217 57 291 57 563 57 819
DPH 5 748 794 563 735 570 489 571 962 596 096 604 686
spotrebné dane 2 255 390 191 116 191 221 191 361 191 388 191 421
2. nedaňové 1 161 474 49 997 50 402 50 864 51 273 52 127
3. granty a transfery 2 698 578 12 501 15 960 16 371 16 378 16 401
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 11 363 14 715 15 115 15 115 15 115
Výdavky spolu 17 383 366 1 246 773 1 355 786 1 389 789 1 415 861 1 494 655
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 1 223 382 1 332 224 1 364 602 1 389 416 1 463 663
kapitálové výdavky 2 739 019 23 391 23 562 25 187 26 445 30 992
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -97 310 -187 016 -208 410 -198 646 -253 262
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 13.02.2017 14.02.2017
Príjmy spolu 15 390 147 1 273 679 1 316 573 1 344 062 1 389 105 1 406 805
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 192 118 1 228 800 1 255 720 1 299 188 1 316 289
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 18 886 47 054 72 051 92 828 114 904
daň z príjmov PO 3 143 755 257 121 258 498 258 352 260 497 261 649

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 57 958 58 557 58 855 59 985 61 896
DPH 5 748 794 609 001 615 038 616 590 633 736 625 390
spotrebné dane 2 255 390 191 465 191 552 191 534 191 587 191 631
2. nedaňové 1 161 474 53 232 54 350 54 897 55 898 56 439
3. granty a transfery 2 698 578 28 329 33 423 33 445 34 019 34 077
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 27 011 32 102 32 102 32 671 32 671
Výdavky spolu 17 383 366 1 597 821 1 736 401 1 779 370 1 809 803 1 824 083
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 1 563 209 1 691 573 1 733 904 1 762 097 1 775 304
kapitálové výdavky 2 739 019 34 612 44 828 45 466 47 706 48 779
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -324 142 -419 828 -435 308 -420 698 -417 278
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
15.02.2017 16.02.2017 17.02.2017 20.02.2017 21.02.2017
Príjmy spolu 15 390 147 1 422 871 1 433 434 1 436 113 1 273 246 1 300 086
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 331 047 1 340 006 1 340 636 1 176 566 1 200 666
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 126 228 133 167 137 417 -100 447 -97 280
daň z príjmov PO 3 143 755 263 520 265 656 267 846 270 115 273 252

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 64 122 64 830 64 860 64 880 64 898
DPH 5 748 794 624 412 623 438 617 253 688 012 703 732
spotrebné dane 2 255 390 191 660 191 710 191 863 192 383 194 162
2. nedaňové 1 161 474 57 737 58 728 59 217 59 793 62 328
3. granty a transfery 2 698 578 34 087 34 700 36 260 36 887 37 092
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 32 671 33 194 34 752 35 370 35 573
Výdavky spolu 17 383 366 1 868 870 1 940 599 1 949 212 2 010 720 2 034 147
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 1 820 047 1 886 001 1 894 609 1 955 119 1 965 567
kapitálové výdavky 2 739 019 48 823 54 598 54 603 55 601 68 580
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -445 999 -507 165 -513 099 -737 474 -734 061
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
22.02.2017 23.02.2017 24.02.2017 27.02.2017 28.02.2017
Príjmy spolu 15 390 147 1 267 000 1 269 898 1 043 549 1 391 162 1 798 576
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 149 941 1 148 133 919 575 1 264 409 1 665 712
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -95 563 -93 377 -89 993 -85 976 -79 316
daň z príjmov PO 3 143 755 279 452 288 082 300 794 332 240 407 941

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 64 997 65 193 65 253 65 293 65 420
DPH 5 748 794 642 616 628 106 377 706 605 489 880 423
spotrebné dane 2 255 390 196 253 197 592 202 964 283 840 326 428
2. nedaňové 1 161 474 79 954 84 652 86 854 88 695 94 776
3. granty a transfery 2 698 578 37 105 37 113 37 120 38 058 38 088
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 35 573 35 573 35 573 36 506 36 506
Výdavky spolu 17 383 366 2 043 486 2 052 334 2 063 839 2 073 654 2 206 270
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 1 971 667 1 979 505 1 988 612 1 997 793 2 128 530
kapitálové výdavky 2 739 019 71 819 72 829 75 227 75 861 77 740
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -776 486 -782 436 -1 020 290 -682 492 -407 694
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Financie
  3. Štátne výkazníctvo
  4. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu
  5. 2017
  6. Február 2017

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.