Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2018

aktualizované dňa: 01. 08. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
02.07.2018 03.07.2018 04.07.2018 06.07.2018 09.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 6 708 084 6 826 352 6 858 915 6 900 995 6 956 651
v tom:
1. daňové 11 361 518 5 768 750 5 878 925 5 910 701 5 951 125 5 998 369
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -53 073 -37 712 -24 504 -952 25 570
daň z príjmov PO 2 472 622 1 550 086 1 632 903 1 646 806 1 654 204 1 656 664

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 121 780 122 308 122 651 123 931 124 278
DPH 6 079 178 2 940 078 2 950 549 2 954 071 2 961 947 2 979 514
spotrebné dane 2 335 690 1 092 974 1 093 018 1 093 578 1 093 692 1 093 773
2. nedaňové 1 208 819 442 518 443 578 444 365 446 021 446 556
3. granty a transfery 1 412 473 496 816 503 849 503 849 503 849 511 726
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 496 696 503 730 503 730 503 730 511 607
Výdavky spolu 15 955 715 7 473 965 7 525 252 7 550 718 7 616 278 7 689 282
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 6 835 539 6 881 475 6 902 574 6 959 894 7 029 106
kapitálové výdavky 1 331 416 638 426 643 777 648 144 656 384 660 176
Schodok/Prebytok -1 972 905 -765 881 -698 900 -691 803 -715 283 -732 631
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
10.07.2018 11.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 16.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 6 998 113 7 042 717 7 160 332 7 210 805 7 230 626
v tom:
1. daňové 11 361 518 6 039 396 6 083 496 6 117 476 6 156 075 6 173 659
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 58 435 94 953 117 473 144 327 161 990
daň z príjmov PO 2 472 622 1 657 555 1 661 321 1 664 401 1 659 723 1 637 782

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 124 709 125 450 126 355 128 918 130 872
DPH 6 079 178 2 986 297 2 988 856 2 994 246 3 007 500 3 026 099
spotrebné dane 2 335 690 1 093 792 1 094 001 1 094 012 1 094 358 1 095 525
2. nedaňové 1 208 819 446 967 447 469 448 707 453 309 454 495
3. granty a transfery 1 412 473 511 750 511 752 594 149 601 421 602 472
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 511 630 511 630 594 027 601 299 602 350
Výdavky spolu 15 955 715 7 760 140 7 827 414 7 880 934 7 943 304 8 020 178
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 7 099 491 7 161 831 7 201 177 7 255 410 7 322 166
kapitálové výdavky 1 331 416 660 649 665 583 679 757 687 894 698 012
Schodok/Prebytok -1 972 905 -762 027 -784 697 -720 602 -732 499 -789 552
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
17.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 23.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 7 251 116 7 246 671 7 263 135 6 910 281 6 996 030
v tom:
1. daňové 11 361 518 6 190 501 6 180 914 6 194 150 5 839 781 5 895 804
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 166 733 170 189 173 033 -87 668 -84 870
daň z príjmov PO 2 472 622 1 635 380 1 634 048 1 637 151 1 628 036 1 629 330

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 131 849 132 230 132 383 132 470 132 619
DPH 6 079 178 3 039 418 3 024 847 3 031 589 2 946 589 2 995 439
spotrebné dane 2 335 690 1 095 571 1 097 809  1 098 025 1 098 110 1 100 888
2. nedaňové 1 208 819 454 977 456 024 459 252 460 163 481 355
3. granty a transfery 1 412 473 605 638 609 733 609 733 610 337 618 871
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 605 514 609 607 609 607 610 211 618 744
Výdavky spolu 15 955 715 8 037 020 8 067 113 8 085 620 8 157 846  8 172 743
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 7 334 111 7 362 986 7 376 687 7 443 553 7 456 467
kapitálové výdavky 1 331 416 702 909 704 127 708 933 714 293 716 276
Schodok/Prebytok -1 972 905 -785 904 -820 442 -822 485 - 1 247 565 -1 176 713
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 30.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 7 106 630 7 260 141 7 734 421 7 792 535 7 835 146
v tom:
1. daňové 11 361 518 6 000 632 6 149 958 6 620 834 6 666 621 6 706 935
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -85 935 -83 653 -83 020 -83 020 -79 726
daň z príjmov PO 2 472 622 1 630 224 1 633 384 1 650 588 1 673 985 1 693 249

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 132 736 132 923 133 096 133 494 133 593
DPH 6 079 178 3 088 266 3 129 473 3 500 761 3 522 241 3 539 188
spotrebné dane 2 335 690 1 112 630 1 214 802 1 295 683 1 295 699 1 295 888
2. nedaňové 1 208 819 487 126 491 257 494 426 500 592 502 221
3. granty a transfery 1 412 473 618 872 618 926 619 161 625 322 625 990
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 618 744 618 798 619 033 625 194 625 862
Výdavky spolu 15 955 715 8 188 125 8 220 334 8 233 236 8 245 475 8 254 086
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 7 465 722 7 483 556 7 493 036 7 501 049 7 505 894
kapitálové výdavky 1 331 416 722 403 736 778 740 200 744 426 748 192
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 081 495 -960 193 -498 815 -452 940 -418 940
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
31.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 7 912 949
v tom:
1. daňové 11 361 518 6 781 888
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -75 329
daň z príjmov PO 2 472 622 1 750 714

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 133 707
DPH 6 079 178 3 551 041
spotrebné dane 2 335 690 1 295 958
2. nedaňové 1 208 819 505 071
3. granty a transfery 1 412 473 625 990
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 625 862
Výdavky spolu 15 955 715 8 297 978
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 7 533 836
kapitálové výdavky 1 331 416 764 142
Schodok/Prebytok -1 972 905 -385 029
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2018
  5. Júl 2018

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.