Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2017

aktualizované dňa: 04. 12. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
02.11.2017 03.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 08.11.2017
Príjmy spolu 15 390 147 10 898 398 10 919 149 10 945 440 10 983 327 11 016 315
v tom:
1. daňové 11 530 095 9 072 965 9 093 016 9 118 494 9 139 895 9 162 124
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -70 900 -64 668 -54 582 -40 721 -26 105
daň z príjmov PO 3 143 755 2 211 935 2 213 067 2 214 133 2 212 912 2 214 483

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 146 609 146 848 146 900 147 299 147 687
DPH 5 748 794 4 774 806 4 786 865 4 800 978 4 809 190 4 814 631
spotrebné dane 2 255 390 1 856 550 1 856 774 1 856 838 1 856 906 1 857 009
2. nedaňové 1 161 474 1 039 176 1 039 881 1 040 563 1 041 540 1 042 367
3. granty a transfery 2 698 578 786 257 786 252 786 383 801 892 811 824
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 771 863 771 863 771 863 787 159 797 082
Výdavky spolu 17 383 366 11 774 251 11 852 127 11 947 651 11 966 767 11 993 389
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 10 773 660 10 841 903 10 884 940 10 901 618 10 927 519
kapitálové výdavky 2 739 019 1 000 591 1 010 224  1 062 711 1 065 149 1 065 870
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -875 853 -932 978 -1 002 211 -983 440 -977 074
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
09.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017
Príjmy spolu 15 390 147 11 069 010 11 132 244 11 178 698 11 215 727 11 237 135
v tom:
1. daňové 11 530 095 9 207 295 9 243 208 9 283 785 9 319 676 9 327 934
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 4 420 40 861 63 218 87 345 101 680
daň z príjmov PO 3 143 755 2 215 833 2 213 102 2 216 216 2 216 763 2 218 655

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 147 869 148 525 149 273 152 618 154 725
DPH 5 748 794 4 827 330 4 828 441 4 840 807 4 848 427 4 836 899
spotrebné dane 2 255 390 1 857 262 1 857 517 1 857 569 1 857 606 1 858 921
2. nedaňové 1 161 474 1 043 629 1 044 629 1 045 244 1 045 797 1 046 865
3. granty a transfery 2 698 578 818 086 844 407 849 669 850 254 862 336
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 803 327 829 632 834 873 835 441 847 507
Výdavky spolu 17 383 366 12 127 964 12 235 766 12 293 592 12 335 384 12 439 216
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 11 050 744 11 156 973 11 206 036 11 245 112 11 340 083
kapitálové výdavky 2 739 019 1 077 220 1 078 793 1 087 556 1 090 272 1 099 133
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 058 954 -1 103 522 -1 114 894 -1 119 657 -1 202 081
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
16.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017
Príjmy spolu 15 390 147 11 264 324 11 069 627 11 158 384 11 104 389 11 094 822
v tom:
1. daňové 11 530 095 9 350 064 9 154 016 9 220 251 9 165 015 9 151 660
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 110 592 -100 583 -97 153 -95 315 -94 160
daň z príjmov PO 3 143 755 2 220 390 2 222 983 2 225 764 2 230 482 2 233 618

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 155 211 155 303 155 338 155 440 155 519
DPH 5 748 794 4 847 602 4 859 812 4 919 082 4 855 686 4 834 043
spotrebné dane 2 255 390 1 859 020 1 859 107 1 859 727 1 861 026 1 864 761
2. nedaňové 1 161 474 1 047 947 1 049 275 1 071 779 1 073 008 1 076 546
3. granty a transfery 2 698 578 866 313 866 336 866 354 866 366 866 616
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 851 464 851 464 851 474 851 474 851 719
Výdavky spolu 17 383 366 12 474 544 12 556 378 12 571 729 12 581 957 12 598 667
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 11 350 238 11 420 326 11 427 726 11 433 410 11 448 786
kapitálové výdavky 2 739 019 1 124 306 1 136 052 1 144 003 1 148 547 1 149 881
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 210 220 -1 486 751 -1 413 345 -1 477 568 -1 503 845
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
24.11.2017 27.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 30.11.2017
Príjmy spolu 15 390 147 10 984 865 11 388 307 11 826 150 11 882 182 11 955 617
v tom:
1. daňové 11 530 095 9 023 646 9 420 924 9 847 183 9 900 077 9 968 653
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -92 091 -88 407 -84 236 -81 432 -76 313
daň z príjmov PO 3 143 755 2 241 923 2 252 212 2 276 103 2 308 285 2 360 212

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 155 560 155 598 155 684 155 717 155 835
DPH 5 748 794 4 673 927 4 958 847 5 286 864 5 300 063 5 308 911
spotrebné dane 2 255 390 1 886 160 1 984 124 2 053 558 2 056 912 2 058 422
2. nedaňové 1 161 474 1 081 514 1 082 302 1 083 074 1 085 383 1 088 457
3. granty a transfery 2 698 578 879 705 885 081 895 893 896 722 898 507
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 864 808 870 126 880 918 880 918 882 685
Výdavky spolu 17 383 366 12 625 183 12 725 069 12 747 431 12 755 153 12 937 030
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 11 465 258 11 554 807 11 566 255 11 570 224 11 736 621
kapitálové výdavky 2 739 019 1 159 925 1 170 262 1 181 176 1 184 929  1 200 409
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 640 318 -1 336 762 -921 281 -872 971 -981 413
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2017
  5. November 2017

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.