Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Máj 2017

aktualizované dňa: 01. 06. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 09.05.2017
Príjmy spolu 15 390 147 3 982 720 4 013 212 4 015 110 4 035 805 4 066 224
v tom:
1. daňové 11 530 095 3 526 553 3 554 275 3 553 336 3 571 268 3 597 410
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -185 443 -183 018 -180 506 -163 205 -139 188
daň z príjmov PO 3 143 755 969 564 975 977 966 288 946 816 937 078

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 82 152 82 405 82 482 82 675 82 903
DPH 5 748 794 1 873 768 1 891 760 1 897 776 1 917 450 1 928 744
spotrebné dane 2 255 390 696 289 696 422 696 337 696 410 696 434
2. nedaňové 1 161 474 248 712 251 362 253 854 254 905 255 871
3. granty a transfery 2 698 578 207 455 207 575 207 920 209 632 212 943
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 203 075 203 075 203 412 205 104 208 407
Výdavky spolu 17 383 366 4 803 979 4 932 339  4 959 820 5 011 065 5 109 452
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 4 548 571 4 676 598 4 702 937 4 750 240 4 848 133
kapitálové výdavky 2 739 019 255 408 255 741 256 883 260 825 261 319
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -821 259 -919 127 -944 710 -975 260 -1 043 228
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 16.05.2017
Príjmy spolu 15 390 147 4 082 506 4 126 055 4 195 441 4 194 742 4 223 823
v tom:
1. daňové 11 530 095 3 612 316 3 645 290 3 681 685 3 679 148 3 706 404
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -109 399 -87 080 -61 262 -44 098 -34 537
daň z príjmov PO 3 143 755 912 097 912 358 912 152 908 888 910 304

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 83 399 83 745 86 269 88 749 89 416
DPH 5 748 794 1 938 097 1 947 918 1 954 207 1 935 047 1 950 167
spotrebné dane 2 255 390 696 574 696 623 696 509 696 603 696 897
2. nedaňové 1 161 474 257 231 257 597 258 064 258 682 259 763
3. granty a transfery 2 698 578 212 959 223 168 255 692 256 912 257 656
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 208 407 218 573 251 087 251 290 252 010
Výdavky spolu 17 383 366 5 190 355 5 214 726 5 238 769 5 299 983 5 368 055
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 4 923 983 4 945 665 4 969 271 5 027 303 5 091 798
kapitálové výdavky 2 739 019 266 372 269 061 269 498 272 680 276 257
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 107 849 -1 088 671 -1 043 328 -1 105 241 -1 144 232
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
17.05.2017 18.05.2017 19.05.2017 22.05.2017 23.05.2017
Príjmy spolu 15 390 147 4 244 602 4 256 701 4 087 593 4 151 220 4 201 481
v tom:
1. daňové 11 530 095 3 725 666 3 734 920 3 563 706 3 609 941 3 652 997
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -28 775 -26 571 -136 000 -134 296 -132 927
daň z príjmov PO 3 143 755 910 888 912 381 908 852 911 553 915 809

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 89 456 89 506 89 540 89 549 89 564
DPH 5 748 794 1 962 815 1 968 158 1 908 445 1 949 920 1 983 334
spotrebné dane 2 255 390 696 989 697 029 698 313 698 511 702 263
2. nedaňové 1 161 474 260 736 263 526 264 110 281 497 282 182
3. granty a transfery 2 698 578 258 200 258 255 259 777 259 782 266 302
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 252 514 252 562 253 963 253 963 260 428
Výdavky spolu 17 383 366 5 383 374 5 397 876 5 459 590 5 469 653 5 477 512
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 5 106 537 5 119 132 5 172 383 5 180 891 5 188 096
kapitálové výdavky 2 739 019 276 837 278 744 287 207 288 762 289 416
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 138 772 -1 141 175 -1 371 997 -1 318 433 -1 276 031
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
24.05.2017 25.05.2017 26.05.2017 29.05.2017 30.05.2017
Príjmy spolu 15 390 147 4 203 790 4 243 259 4 672 676 4 709 722 4 766 229
v tom:
1. daňové 11 530 095 3 651 555 3 685 796 4 112 044 4 146 971 4 201 077
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -131 483 -128 163 -125 849 -123 569 -120 792
daň z príjmov PO 3 143 755 904 916 908 158 926 956 937 934 970 730

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 89 649 89 727 89 752 89 774 89 975
DPH 5 748 794 1 985 498 1 918 047 2 258 896 2 280 151 2 297 703
spotrebné dane 2 255 390 707 707 802 349 866 044 866 069 866 181
2. nedaňové 1 161 474 285 927 290 857 293 993 294 572 296 287
3. granty a transfery 2 698 578 266 308 266 606 266 639 268 179 268 865
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 260 428 260 428 260 428 261 960 262 620
Výdavky spolu 17 383 366 5 492 246 5 512 769 5 523 481 5 534 217 5 547 899
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 5 199 150 5 216 807 5 225 493 5 235 098 5 241 552
kapitálové výdavky 2 739 019 293 096 295 962 297 988 299 119 306 347
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 288 456 -1 269 510 -850 805 -824 495 -781 670
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
31.05.2017
Príjmy spolu 15 390 147 4 860 770
v tom:
1. daňové 11 530 095 4 277 825
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -116 227
daň z príjmov PO 3 143 755 1 022 422

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 90 098
DPH 5 748 794 2 316 950
spotrebné dane 2 255 390 866 209
2. nedaňové 1 161 474 299 245
3. granty a transfery 2 698 578 283 700
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 277 438
Výdavky spolu 17 383 366 5 752 246
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 5 443 059
kapitálové výdavky 2 739 019 309 187
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -891 476
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2017
  5. Máj 2017

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.