Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

December 2017

aktualizované dňa: 02. 01. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
01.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 07.12.2017
Príjmy spolu 15 390 147 12 025 794 12 049 223 12 075 455 12 103 364 12 187 688
v tom:
1. daňové 11 530 095 10 033 085 10 054 412 10 079 156 10 105 534 10 141 209
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -69 919 -63 665 -48 729 -31 203 -4 813
daň z príjmov PO 3 143 755 2 386 164 2 388 529 2 390 254 2 392 019 2 393 575

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 156 012 156 329 156 412 156 490 156 860
DPH 5 748 794 5 338 616 5 350 819 5 358 243 5 365 311 5 372 491
spotrebné dane 2 255 390 2 059 515 2 059 472 2 059 869 2 059 662 2 059 695
2. nedaňové 1 161 474 1 090 647 1 092 622 1 094 089 1 095 583 1 096 385
3. granty a transfery 2 698 578 902 062 902 189 902 210 902 247 950 094
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 886 213 886 213 886 213 886 214 934 007
Výdavky spolu 17 383 366 13 150 820 13 363 574 13 449 765 13 495 063 13 654 209
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 11 942 660 12 122 318 12 193 799 12 233 370 12 379 222
kapitálové výdavky 2 739 019 1 208 160 1 241 256 1 255 966 1 261 693 1 274 987
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 125 026 -1 314 351 -1 374 310 -1 391 699 -1 466 521
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
08.12.2017 11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017 14.12.2017
Príjmy spolu 15 390 147 12 247 241 12 309 002 12 393 648 12 455 376 12 504 127
v tom:
1. daňové 11 530 095 10 198 993 10 257 193 10 299 067 10 317 613 10 350 587
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 37 090 80 137 108 814 129 851 150 743
daň z príjmov PO 3 143 755 2 395 071 2 396 896 2 399 615 2 403 324 2 409 547

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 162 245 162 485 162 968 164 516 166 302
DPH 5 748 794 5 381 441 5 394 657 5 402 624 5 394 239 5 397 948
spotrebné dane 2 255 390 2 059 548 2 059 912 2 059 782 2 060 201 2 060 287
2. nedaňové 1 161 474 1 097 427 1 100 954 1 110 955 1 112 663 1 113 749
3. granty a transfery 2 698 578 950 821 950 855 983 626 1 025 100 1 039 791
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 934 674 934 674 967 465 1 008 911 1 023 603
Výdavky spolu 17 383 366 13 817 519 13 927 094 14 050 317 14 221 483 14 304 077
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 12 525 627 12 630 298 12 739 675 12 890 657 12 960 888
kapitálové výdavky 2 739 019 1 291 892 1 296 796 1 310 642 1 330 826 1 343 189
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 570 278 -1 618 092 -1 656 669 -1 766 107 -1 799 950
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
15.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 21.12.2017
Príjmy spolu 15 390 147 12 656 604 12 753 388 12 868 952 12 726 048 12 946 862
v tom:
1. daňové 11 530 095 10 393 944 10 434 828 10 502 736 10 333 418 10 432 133
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 168 369 182 744 188 741 -23 644 -18 910
daň z príjmov PO 3 143 755 2 413 599 2 422 383 2 428 637 2 439 473 2 454 250

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 168 539 170 144 170 364 170 531 171 001
DPH 5 748 794 5 415 410 5 430 971 5 485 490 5 514 057 5 582 711
spotrebné dane 2 255 390 2 061 639 2 061 934 2 062 147 2 064 848 2 068 427
2. nedaňové 1 161 474 1 171 680 1 202 188 1 227 159 1 229 190 1 351 191
3. granty a transfery 2 698 578 1 090 980 1 116 372 1 139 057 1 163 440 1 163 538
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 1 074 543 1 099 899 1 100 192 1 119 247 1 119 247
Výdavky spolu 17 383 366 14 352 677 14 449 541 14 504 290 14 703 967 14 775 588
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 12 985 164 13 068 802 13 108 989 13 287 253 13 346 600
kapitálové výdavky 2 739 019 1 367 513 1 380 739 1 395 301 1 416 714 1 428 988
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 696 073 -1 696 153 -1 635 338 -1 977 919 -1 828 726
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
22.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 31.12.2017
Príjmy spolu 15 390 147 13 272 819 13 601 527 13 930 112 14 014 129
v tom:
1. daňové 11 530 095 10 453 869 10 754 433 11 070 871 11 152 446
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -12 274 -7 034 -302 6 969
daň z príjmov PO 3 143 755 2 490 715 2 519 515 2 560 662 2 604 104

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 171 467 177 341 177 396 178 511
DPH 5 748 794 5 550 532 5 699 428 5 899 663 5 922 713
spotrebné dane 2 255 390 2 076 347 2 183 430 2 248 869 2 252 684
2. nedaňové 1 161 474 1 352 028 1 380 238 1 392 263 1 394 710
3. granty a transfery 2 698 578 1 466 922 1 466 856 1 466 978 1 466 973
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 1 422 488 1 422 488 1 422 488 1 422 488
Výdavky spolu 17 383 366 14 912 006 15 035 733 15 118 024 15 234 261
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 13 440 442 13 523 001 13 578 158 13 681 565
kapitálové výdavky 2 739 019 1 471 564 1 512 732 1 539 866 1 552 696
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 639 187 -1 434 206 -1 187 912 -1 220 132
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2017
  5. December 2017

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.