Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Október 2016

aktualizované dňa: 02. 11. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
03.10.16 04.10.16 05.10.16 06.10.16 07.10.16
Príjmy spolu 14 276 806 9 901 248 10 046 788 10 061 729 10 081 930 10 122 278
v tom:
1. daňové 10 993 837 8 218 564 8 238 254 8 251 587 8 271 258 8 309 753
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -78 926 -73 709 -66 206 -54 654 -27 384
daň z príjmov PO 2 825 628 2 621 165 2 623 177 2 625 249 2 626 677 2 627 898

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 138 874 139 047 139 157 139 433 139 770
DPH 5 647 430 3 789 553 3 801 392 3 804 872 3 811 151 3 820 590
spotrebné dane 2 160 333 1 607 291 1 607 354 1 607 364 1 607 317 1 607 380
2. nedaňové 1 107 625 635 855 761 457  763 024 763 522 765 310
3. granty a transfery 2 175 344 1 046 829 1 047 077 1 047 118 1 047 150 1 047 215
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 032 493 1 032 493 1 032 493 1 032 493 1 032 493
Výdavky spolu 16 247 201 10 778 814 10 789 526 10 832 157 10 855 186 10 963 882
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 9 542 750 9 551 556 9 588 331 9 611 026 9 718 814
kapitálové výdavky 1 894 314 1 236 064 1 237 970 1 243 826 1 244 160 1 245 068
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -877 566 -742 738 -770 428 -773 256 -841 604
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
10.10.16 11.10.16 12.10.16 13.10.16 14.10.16
Príjmy spolu 14 276 806 10 166 524 10 199 179 10 217 327 10 239 244

10 245 613

v tom:
1. daňové 10 993 837 8 350 868 8 381 981 8 399 428 8 419 296 8 424 351
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 513 21 310 33 948 48 624 64 665
daň z príjmov PO 2 825 628 2 628 656 2 630 046 2 631 293 2 633 596 2 635 466

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 140 207 140 718 141 170 141 741 144 279
DPH 5 647 430 3 832 396 3 840 503 3 843 324 3 845 398 3 829 753
spotrebné dane 2 160 333 1 607 404 1 607 501 1 607 523 1 607 599 1 607 637
2. nedaňové 1 107 625 768 396 769 930 770 625 772 473 773 384
3. granty a transfery 2 175 344 1 047 260 1 047 268 1 047 274 1 047 475 1 047 878
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 032 493 1 032 493 1 032 493 1 032 575 1 032 936
Výdavky spolu 16 247 201 11 097 715 11 126 357 11 146 692 11 184 644 11 267 699
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 9 849 530 9 875 298 9 890 330 9 927 486 10 010 452
kapitálové výdavky 1 894 314 1 248 185 1 251 059 1 256 362 1 257 158 1 257 247
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -931 191 -927 178 -929 365 -945 400 -1 022 086
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
17.10.16 18.10.16 19.10.16 20.10.16 21.10.16
Príjmy spolu 14 276 806 10 324 963 10 345 801 10 364 797 10 214 719 10 155 357
v tom:
1. daňové 10 993 837 8 501 989 8 521 795 8 531 781 8 361 444 8 262 294
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 78 559 83 946 87 462 -106 503 -104 092
daň z príjmov PO 2 825 628 2 637 114 2 637 976 2 640 125 2 642 404 2 645 270

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 146 370 147 413 147 454 147 483 147 532
DPH 5 647 430 3 887 281 3 898 128 3 902 109 3 921 530 3 815 976
spotrebné dane 2 160 333 1 607 676 1 609 204 1 609 352 1 611 075 1 611 879
2. nedaňové 1 107 625 775 077 776 104 779 740 799 990 831 694
3. granty a transfery 2 175 344 1 047 897 1 047 902 1 053 276 1 053 285 1 061 369
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 032 936 1 032 936 1 038 236 1 038 236 1 046 306
Výdavky spolu 16 247 201 11 273 348 11 277 818 11 292 350 11 357 796 11 376 764
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 10 015 900 10 020 257 10 029 334 10 094 440 10 110 716
kapitálové výdavky 1 894 314 1 257 448 1 257 561 1 263 016 1 263 356 1 266 048
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -948 385 -932 017 -927 553 -1 143 077 -1 221 407
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
24.10.16 25.10.16 26.10.16 27.10.16 28.10.16
Príjmy spolu 14 276 806 10 231 818 10 569 054 10 913 810 10 960 742 11 005 951
v tom:
1. daňové 10 993 837 8 337 418 8 669 904 9 013 674 9 057 621 9 100 314
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -102 085 -99 013 -95 745 -93 640 -90 615
daň z príjmov PO 2 825 628 2 649 674 2 658 783 2 680 986 2 702 003 2 730 604

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 147 560 147 617 148 035 148 103 148 285
DPH 5 647 430 3 880 220 4 102 115 4 337 716 4 358 052 4 368 292
spotrebné dane 2 160 333 1 616 124 1 714 113 1 795 645 1 795 699 1 795 713
2. nedaňové 1 107 625 832 544 837 231 838 204 839 140 841 625
3. granty a transfery 2 175 344 1 061 856 1 061 919 1 061 932 1 063 981 1 064 012
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 046 761 1 046 761 1 046 761 1 048 756 1 048 756
Výdavky spolu 16 247 201 11 389 651 11 409 300 11 420 947 11 428 461 11 451 713
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 10 116 026 10 129 772 10 139 691 10 146 847 10 163 021
kapitálové výdavky 1 894 314 1 273 625 1 279 528 1 281 256 1 281 614 1 288 692
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -1 157 833 -840 246 -507 137 -467 719 -445 762
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
31.10.16
Príjmy spolu 14 276 806 11 131 180
v tom:
1. daňové 10 993 837 9 207 250
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -85 377
daň z príjmov PO 2 825 628 2 790 913

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 148 420
DPH 5 647 430 4 408 087
spotrebné dane 2 160 333 1 796 016
2. nedaňové 1 107 625 851 782
3. granty a transfery 2 175 344 1 072 148
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 056 830
Výdavky spolu 16 247 201 11 551 730
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 10 253 957
kapitálové výdavky 1 894 314 1 297 773
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -420 550
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2016
  5. Október 2016

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.