Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2016

aktualizované dňa: 01. 12. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
02.11.2016 03.11.2016 04.11.2016 07.11.2016 08.11.2016
Príjmy spolu 14 276 806 11 182 254 11 196 447 11 218 754 11 232 548 11 263 483
v tom:
1. daňové 10 993 837 9 256 558 9 270 027 9 290 115 9 302 316 9 328 066
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -79 731 -73 904 -65 502 -52 900 -36 605
daň z príjmov PO 2 825 628 2 819 750 2 821 562 2 823 084 2 803 925 2 804 544

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 148 488 148 696 148 805 149 011 149 636
DPH 5 647 430 4 422 080 4 427 440 4 437 378 4 455 647 4 463 673
spotrebné dane 2 160 333 1 796 034 1 796 095 1 796 114 1 796 301 1 796 338
2. nedaňové 1 107 625 853 334 854 023 854 736 855 572 856 311
3. granty a transfery 2 175 344 1 072 362 1 072 397 1 073 903 1 074 660 1 079 106
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 056 830 1 056 830 1 057 718 1 058 430 1 062 856
Výdavky spolu 16 247 201 11 839 130 11 848 107 11 899 410 11 940 108 12 011 458
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 10 539 812 10 547 643 10 585 092 10 607 553 10 678 860
kapitálové výdavky 1 894 314 1 299 318 1 300 464 1 314 318 1 332 555 1 332 598
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -656 876 -651 660 -680 656 -707 560 -747 975
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
09.11.2016 10.11.2016 11.11.2016 14.11.2016 15.11.2016
Príjmy spolu 14 276 806 11 294 921 11 327 792 11 369 614 11 404 282 11 606 365
v tom:
1. daňové 10 993 837 9 358 651 9 389 595 9 430 641 9 463 783 9 480 141
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -11 167 13 102 39 686 58 803 76 668
daň z príjmov PO 2 825 628 2 805 300 2 806 367 2 808 089 2 809 357 2 810 353

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 150 072 150 475 151 116 154 005 156 774
DPH 5 647 430 4 467 464 4 472 586 4 481 180 4 490 861 4 485 402
spotrebné dane 2 160 333 1 796 364 1 796 389 1 797 463 1 797 545 1 797 584
2. nedaňové 1 107 625 856 920 858 727 859 482 860 581 1 039 385
3. granty a transfery 2 175 344 1 079 350 1 079 470 1 079 491 1 079 918 1 086 839
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 062 856 1 062 958 1 062 967 1 063 310 1 069 961
Výdavky spolu 16 247 201 12 103 351 12 201 907 12 222 401 12 326 168 12 406 054
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 10 769 713 10 865 413 10 885 284 10 986 943 11 065 430
kapitálové výdavky 1 894 314 1 333 638 1 336 494 1 337 117 1 339 225 1 340 624
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -808 430 -874 115 -852 787 -921 886 -799 689
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
16.11.2016 18.11.2016 21.11.2016 22.11.2016 23.11.2016
Príjmy spolu 14 276 806 11 628 303 11 473 600 11 500 520 11 547 042 11 474 196
v tom:
1. daňové 10 993 837 9 492 020 9 333 713 9 352 694 9 379 760 9 306 254
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 84 996 -107 787 -104 979 -102 364 -100 733
daň z príjmov PO 2 825 628 2 813 950 2 815 729 2 817 611 2 822 117 2 827 034

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 157 225 157 291 157 357 157 363 157 488
DPH 5 647 430 4 484 636 4 517 035 4 531 230 4 548 749 4 466 585
spotrebné dane 2 160 333 1 797 695 1 797 774 1 797 839 1 800 080 1 801 789
2. nedaňové 1 107 625 1 040 392 1 043 316 1 047 010 1 066 294 1 066 953
3. granty a transfery 2 175 344 1 095 891 1 096 571 1 100 816 1 100 988 1 100 989
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 078 993 1 079 643 1 083 880 1 084 017 1 084 017
Výdavky spolu 16 247 201 12 415 865 12 502 104 12 520 364 12 528 807 12 544 964
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 11 073 097 11 158 600 11 166 166 11 173 958 11 182 613
kapitálové výdavky 1 894 314 1 342 768 1 343 504 1 354 198 1 354 849 1 362 351
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -787 562 -1 028 504 -1 019 844 -981 765 -1 070 768
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
24.11.2016 25.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 30.11.2016
Príjmy spolu 14 276 806 11 308 359 11 623 533 12 128 218 12 248 782 12 327 298
v tom:
1. daňové 10 993 837 9 139 482 9 449 414 9 953 320 10 000 097 10 075 407
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -98 660 -95 374 -92 663 -89 720 -84 047
daň z príjmov PO 2 825 628 2 833 985 2 848 885 2 877 448 2 901 333 2 959 797

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 157 549 157 646 157 695 157 813 157 824
DPH 5 647 430 4 281 379 4 477 501 4 873 429 4 892 463 4 902 697
spotrebné dane 2 160 333 1 810 940 1 906 089 1 982 147 1 982 194 1 982 110
2. nedaňové 1 107 625 1 067 886 1 072 969 1 073 724 1 146 422 1 149 537
3. granty a transfery 2 175 344 1 100 991 1 101 150 1 101 174 1 102 263 1 102 354
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 084 017 1 084 017 1 084 017 1 085 096 1 085 096
Výdavky spolu 16 247 201 12 559 097 12 616 983 12 713 521 12 725 575 12 949 455
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 11 187 389 11 200 723 11 289 527 11 295 788 11 507 194
kapitálové výdavky 1 894 314 1 371 708 1 416 260 1 423 994 1 429 787 1 442 261
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -1 250 738 -993 450 -585 303 -476 793 -622 157
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2016
  5. November 2016

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.