Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2016

aktualizované dňa: 01. 08. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
01.07.16 04.07.16 06.07.16 07.07.16 08.07.16
Príjmy spolu 14 276 806 6 722 272 6 777 761 6 799 146 6 888 182 6 946 048
v tom:
1. daňové 10 993 837 5 515 361 5 554 012 5 574 912 5 606 415 5 654 571
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -54 296 -46 432 -34 663 -11 778 21 697
daň z príjmov PO 2 825 628 1 862101 1 879 913 1 883 457 1 886 082 1 887 478

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 100 408 100 714 100 810 100 891 101 156
DPH 5 647 430 2 472 158 2 484 450 2 489 191 2 494 688 2 507 335
spotrebné dane 2 160 333 1 027 205 1 027 287 1 027 646 1 027 743 1 027 823
2. nedaňové 1 107 625 392 543 393 592 394 027 395 067 396 032
3. granty a transfery 2 175 344 814 368 830 157 830 207 886 700 895 445
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 808 681 824 193 824 197 880 481 889 210
Výdavky spolu 16 247 201 7 635 380 7 699 670 7 739 940 7 834 749 7 943 958
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 6 644 815 6 707 115 6 747 320 6 841 883 6 947 944
kapitálové výdavky 1 894 314 990 565 992 555 992 620 992 866 996 014
Schodok/Prebytok -1 970 395 -913 108 -921 909 -940 794 -946 567 -997 910
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
11.07.16 12.07.16 13.07.16 14.07.16 15.07.16
Príjmy spolu 14 276 806 6 988 140 7 019 840 7 048 573 7 104 487 7 109 210
v tom:
1. daňové 10 993 837 5 696 002 5 726 465 5 754 237 5 771 814 5 773 236
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 47 542 67 506 82 660 95 436 106 456
daň z príjmov PO 2 825 628 1 890 669 1 892 183 1 893 017 1 894 931 1 891 389

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 101 407 101 618 104 143 105 283 107 684
DPH 5 647 430 2 519 244 2 524 646 2 533 805 2 535 176 2 526 400
spotrebné dane 2 160 333 1 027 830 1 028 155 1 027 960 1 028 104 1 028 121
2. nedaňové 1 107 625 396 673 397 902 398 773 400 323 403 590
3. granty a transfery 2 175 344 895 465 895 473 895 563 932 351 932 384
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 889 210 889 210 889 210 925 945 925 945
Výdavky spolu 16 247 201 7 963 798 7 977 076 8 031 522 8 132 840 8 148 761
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 6 967 471 6 980 458 7 030 205 7 130 184 7 143 396
kapitálové výdavky 1 894 314 996 327 996 618 1 001 317 1 002 656 1 005 365
Schodok/Prebytok -1 970 395 -975 658 -957 236 -982 949 -1 028 353 -1 039 551
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
18.07.16 19.07.16 20.07.16 21.07.16 22.07.16
Príjmy spolu 14 276 806 7 165 679 7 184 568 6 989 360 6 985 403 6 956 390
v tom:
1. daňové 10 993 837 5 828 183 5 844 618 5 648 902 5 621 558 5 591 171
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 117 357 120 115 -90 038 -88 721 -88 185
daň z príjmov PO 2 825 628 1 890 038 1 891 776 1 897 961 1 906 045 1 908 186

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 108 252 108 513 108 690 108 799 108 898
DPH 5 647 430 2 570 837 2 581 668 2 588 084 2 549 036 2 507 635
spotrebné dane 2 160 333 1 028 152 1 028 862 1 030 221 1 032 167 1 040 124
2. nedaňové 1 107 625 404 822 407 272 407 692 431 067 432 434
3. granty a transfery 2 175 344 932 674 932 678 932 766 932 778 932 785
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 926 199 926 199 926 199 926 199 926 199
Výdavky spolu 16 247 201 8 170 808 8 233 898 8 250 211 8 261 624 8 294 111
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 7 151 941 7 214 430 7 229 422 7 240 005 7 258 535
kapitálové výdavky 1 894 314 1 018 867 1 019 468 1 020 789 1 021 619 1 035 576
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 005 129 -1 049 330 -1 260 851 -1 276 221 -1 337 721
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
25.07.16 26.07.16 27.07.16 28.07.16 31.07.16
Príjmy spolu 14 276 806 7 283 271 7 817 437 7 667 910 7 675 163 7 744 569
v tom:
1. daňové 10 993 837 5 916 349 6 430 304 6 277 767 6 282 273 6 339 123
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -86 064 -85 504 -83 930 -84 775 -81 638
daň z príjmov PO 2 825 628 1 918 009 1 939 082 1 985 104 1 981 424 2 028 861

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 109 030 109 122 109 163 109 539 109 807
DPH 5 647 430 2 731 458 3 137 212 2 936 311 2 944 376 2 949 504
spotrebné dane 2 160 333 1 128 946 1 214 817 1 215 037 1 215 095 1 215 167
2. nedaňové 1 107 625 433 985 454 018 456 243 457 445 467 439
3. granty a transfery 2 175 344 932 937 933 115 933 900 935 445 938 007
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 926 199 926 199 926 980 926 980 929 453
Výdavky spolu 16 247 201 8 303 422 8 318 350 8 328 718 8 359 268 8 368 772
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 7 265 161 7 278 346 7 287 895 7 295 145 7 300 843
kapitálové výdavky 1 894 314 1 038 261 1 040 004 1 040 823 1 064 123 1 067 929
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 020 151 -500 913 -660 808 -684 105 -624 203
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2016
  5. Júl 2016

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.