Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

August 2016

aktualizované dňa: 05. 09. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
01.08.16 02.08.16 03.08.16 04.08.15 05.08.16
Príjmy spolu 14 276 806 7 865 007 7 913 646 7 922 052 7 946 592 7 958 634
v tom:
1. daňové 10 993 837 6 446 979 6 492 625 6 500 468 6 515 606 6 527 011
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -76 990 -71 982 -66 800 -57 312 -43 121
daň z príjmov PO 2 825 628 2 119 174 2 152 017 2 151 210 2 152 550 2 152 691

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 109 898 110 076 110 379 110 427 110 610
DPH 5 647 430 2 961 365 2 968 485 2 971 575 2 975 633 2 972 405
spotrebné dane 2 160 333 1 215 207 1 215 337 1 215 575 1 215 354 1 215 399
2. nedaňové 1 107 625 468 220 469 046 469 456 471 814 472 226
3. granty a transfery 2 175 344 949 808 951 975 952 128 959 172 959 397
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 941 132 941 132 941 158 948 119 948 119
Výdavky spolu 16 247 201 8 723 349 8 770 507 8 789 773 8 820 749 8 853 180
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 7 655 074 7 700 325 7 711 488 7 742 092 7 769 490
kapitálové výdavky 1 894 314 1 068 275 1 070 182 1 078 285 1 078 657 1 083 690
Schodok/Prebytok -1 970 395 -858 342 -856 861 -867 721 -874 157 -894 546
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
08.08.16 09.08.16 10.08.16 11.08.15 12.08.16
Príjmy spolu 14 276 806 7 987 686 8 005 922 8 084 161 8 115 924 8 146 574
v tom:
1. daňové 10 993 837 6 553 675 6 571 332 6 597 274 6 629 086 6 658 731
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -27 328 -7 314 11 665 30 500 52 293
daň z príjmov PO 2 825 628 2 152 162 2 141 150 2 143 574 2 147 194 2 149 407

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 110 838 110 940 112 217 114 076 117 226
DPH 5 647 430 2 983 442 2 991 871 2 994 899 3 001 204 3 000 992
spotrebné dane 2 160 333 1 215 446 1 215 470 1 215 551 1 216 620 1 216 704
2. nedaňové 1 107 625 473 516 473 978 474 892 474 829 475 323
3. granty a transfery 2 175 344 960 495 960 612 1 011 995 1 012 009 1 012 520
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 949 161 949 161 1 000 535 1 000 535 1 001 021
Výdavky spolu 16 247 201 8 908 850 8 972 718 9 052 894 9 065 553 9 144 533
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 7 821 280 7 882 199 7 961 074 7 969 784 8 048 376
kapitálové výdavky 1 894 314 1 087 570 1 090 519 1 091 820 1 095 769 1 096 157
Schodok/Prebytok -1 970 395 -921 164 -966 796 -968 733 -949 629 -997 959
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
15.08.16 16.08.16 17.08.16 18.08.15 19.08.16
Príjmy spolu 14 276 806 8 195 918 8 207 905 8 220 476 8 248 068 7 927 425
v tom:
1. daňové 10 993 837 6 707 041 6 718 357 6 727 086 6 751 484 6 416 043
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 67 796 77 193 82 509 84 529 -113 432
daň z príjmov PO 2 825 628 2 152 251 2 154 339 2 155 829 2 159 061 2 161 214

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 117 800 118 560 118 702 118 904 118 973
DPH 5 647 430 3 029 973 3 028 459 3 029 983 3 048 489 2 908 552
spotrebné dane 2 160 333 1 216 957 1 217 473 1 217 615 1 217 887 1 217 962
2. nedaňové 1 107 625 476 039 476 703 477 200 480 357 482 750
3. granty a transfery 2 175 344 1 012 838 1 012 845 1 016 190 1 016 227 1 028 632
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 001 021 1 001 021 1 004 365 1 004 365 1 016 768
Výdavky spolu 16 247 201 9 197 603 9 252 629 9 259 715 9 270 944 9 343 157
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 8 101 218 8 155 932 8 160 924 8 167 455 8 232 856
kapitálové výdavky 1 894 314 1 096 385 1 096 697 1 098 791 1 103 489 1 110 301
Schodok/Prebytok -1 970 395 -1 001 685 -1 044 724 -1 039 239 -1 022 876 -1 415 732
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
22.08.16 23.08.16 24.08.16 25.08.15 26.08.16
Príjmy spolu 14 276 806 7 956 860 8 021 568 7 924 471 8 213 409 8 666 089
v tom:
1. daňové 10 993 837 6 442 619 6 483 900 6 381 734 6 666 720 7 078 415
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -111 098 -109 213 -106 992 -103 808 -101 492
daň z príjmov PO 2 825 628 2 163 800 2 169 140 2 176 115 2 190 350 2 216 159

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 119 038 121 199 122 164  122 239 122 386
DPH 5 647 430 2 929 825 2 958 046 2 839 039 3 012 964 3 313 562
spotrebné dane 2 160 333 1 218 043 1 221 460 1 227 782 1 321 020 1 403 288
2. nedaňové 1 107 625 485 493 508 850 513 911 517 852 558 101
3. granty a transfery 2 175 344 1 028 748 1 028 818 1 028 826 1 028 837 1 029 573
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 016 768 1 016 768 1 016 768 1 016 768 1 017 132
Výdavky spolu 16 247 201 9 364 889 9 375 019 9 384 759 9 398 737 9 433 517
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 8 254 011 8 259 174 8 267 627 8 277 504 8 284 600
kapitálové výdavky 1 894 314 1 110 878 1 115 845 1 117 132 1 121 233 1 148 917
Schodok/Prebytok -1 970 395 - 1 408 029 -1 353 451 -1 460 288 -1 185 328 -767 428
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
30.08.16 31.08.16
Príjmy spolu 14 276 806 8 746 797 8 859 626
v tom:
1. daňové 10 993 837 7 148 105 7 250 187
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -98 893 -93 495
daň z príjmov PO 2 825 628 2 246 615 2 321 215

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 122 685 123 108
DPH 5 647 430 3 349 147 3 369 190
spotrebné dane 2 160 333 1 403 427 1 403 900
2. nedaňové 1 107 625 569 108 579 850
3. granty a transfery 2 175 344 1 029 584 1 029 589
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 017 132 1 017 132
Výdavky spolu 16 247 201 9 463 313 9 470 693
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 8 298 208 8 303 026
kapitálové výdavky 1 894 314 1 165 105 1 167 667
Schodok/Prebytok -1 970 395 -716 516 -611 067
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2016
  5. August 2016

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.