Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

September 2015

aktualizované dňa: 01. 10. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
02.09.15 03.09.15 04.09.15 07.09.15 08.09.15
Príjmy spolu 14 494 921 9 376 599 9 393 036 9 524 623 9 568 090 9 591 879
v tom:
1. daňové 10 037 549 6 878 176 6 893 618 6 908 755 6 950 094 6 972 910
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -28 969 -23 456 -14 100 -3 532 9 655
daň z príjmov PO 2 305 081 1 816 083 1 818 068 1 819 091 1 821 553 1 823 509

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 113 541 113 686 113 917 113 972 114 107
DPH 5 254 631 3 492 285 3 499 045 3 503 380 3 531 395 3 538 682
spotrebné dane 2 090 987 1 361 650 1 361 722 1 361 780 1 361 906 1 361 940
2. nedaňové 1 144 220 851 500 852 420 853 758 854 750 855 495
3. granty a transfery 3 313 152 1 646 923 1 646 998 1 762 110 1 763 246 1 763 474
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 627 543 1 627 543 1 742 520 1 743 060 1 743 060
Výdavky spolu 17 478 558 10 643 597 10 670 455 10 768 513 10 797 471 10 856 206
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 8 644 102 8 660 860 8 733 720 8 751 680 8 790 959
kapitálové výdavky 2 546 833 1 999 495 2 009 595 2 034 793 2 045 791 2 065 247
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 266 998 -1 277 419 -1 243 890 -1 229 381 -1 264 327 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
09.09.15 10.09.15 11.09.15 14.09.15 16.09.15
Príjmy spolu 14 494 921 9 621 744 9 648 458 9 682 100 9 708 951 9 744 170
v tom:
1. daňové 10 037 549 7 001 677 7 027 361 7 027 857 7 053 683 7 087 381
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 31 394 50 319 76 696 95 048 106 243
daň z príjmov PO 2 305 081 1 825 440 1 827 279 1 828 700 1 828 578 1 830 070

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 114 123 115 090 117 624 124 109 125 539
DPH 5 254 631 3 543 644 3 547 259 3 514 777 3 515 774 3 535 364
spotrebné dane 2 090 987 1 362 056 1 362 088 1 362 138 1 362 069 1 362 058
2. nedaňové 1 144 220 855 977 856 855 858 451 859 457 860 753
3. granty a transfery 3 313 152 1 764 090 1 764 242 1 795 792 1 795 811 1 796 036
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 743 617 1 743 682 1 775 214 1 775 214 1 775 214
Výdavky spolu 17 478 558 10 964 371 11 059 912 11 108 341 11 170 390 11 236 784
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 8 853 395 9 648 458 8 957 928 9 012 788 9 067 464
kapitálové výdavky 2 546 833 2 110 976 2 131 050 2 150 413 2 157 602 2 169 320
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 342 627 -1 411 454 -1 426 241 -1 461 439 -1 492 614
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
17.09.15 18.09.15 21.09.15 22.09.15 23.09.15
Príjmy spolu 14 494 921 9 773 695 9 563 170 9 649 215 9 680 275 9 596 017
v tom:
1. daňové 10 037 549 7 097 296 6 884 734 6 952 455 6 978 762 6 893 582
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 112 278 -56 009 -52 138 -49 984 -47 838
daň z príjmov PO 2 305 081 1 831 679 1 834 326 1 836 774 1 841 253 1 848 380

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 125 996 126 076 126 101 126 133 126 189
DPH 5 254 631 3 536 243 3 488 944 3 549 775 3 568 560 3 472 057
spotrebné dane 2 090 987 1 362 668 1 362 739 1 363 055 1 363 620 1 365 613
2. nedaňové 1 144 220 861 357 863 373 880 617 885 219 886 079
3. granty a transfery 3 313 152 1 815 042 1 815 063 1 816 143 1 816 294 1 816 356
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 794 164 1 794 164 1 795 189 1 795 431 1 795 431
Výdavky spolu 17 478 558 11 249 043 11 327 942 11 351 615 11 387 954 11 441 960
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 9 075 115 9 133 181 9 143 963 9 151 701 9 164 086
kapitálové výdavky 2 546 833 2 173 928 2 194 761 2 207 652 2 236 253 2 277 874
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 475 348 -1 764 772 -1 702 400 -1 707 679 -1 845 943
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
24.09.15 25.09.15 28.09.15 29.09.15 30.09.15
Príjmy spolu 14 494 921 9 438 047 9 759 014 10 352 267 10 406 605 10 518 712
v tom:
1. daňové 10 037 549 6 732 785 7 036 440 7 456 883 7 509 496 7 618 780
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -45 862 -42 757 -39 316 -35 373 -29 189
daň z príjmov PO 2 305 081 1 854 893 1 868 533 1 893 141 1 913 670 2 008 366

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 126 238 126 253 126 334 126 538 126 621
DPH 5 254 631 3 284 965 3 478 022 3 798 508 3 824 763 3 832 945
spotrebné dane 2 090 987 1 382 471 1 475 376 1 545 911 1 545 988 1 546 126
2. nedaňové 1 144 220 886 879 889 199 1 053 681 1 055 384 1 058 093
3. granty a transfery 3 313 152 1 818 383 1 833 375 1 841 703 1 841 725 1 841 839
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 795 431 1 810 242 1 818 504 1 818 504 1 818 504
Výdavky spolu 17 478 558 11 508 237 11 567 687 11 610 815 11 650 497 11 695 158
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 9 175 017 9 199 727 9 208 029 9 215 334 9 251 240
kapitálové výdavky 2 546 833 2 333 220 2 367 960 2 402 786 2 435 163 2 443 918
Schodok/Prebytok -2 983 637 -2 070 190 -1 808 673 -1 258 548 -1 243 892 -1 176 446
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2015
  5. September 2015

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.