Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Október 2015

aktualizované dňa: 03. 11. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
01.10.15 02.10.15 5.10.15 06.10.15 07.10.15
Príjmy spolu 14 494 921 10 606 559 10 639 015 10 656 206 10 704 962 10 726 044
v tom:
1. daňové 10 037 549 7 705 370 7 716 455 7 732 654 7 753 810 7 773 703
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -22 709 -18 401 -12 111 -2 122 10 726
daň z príjmov PO 2 305 081 2 048 666 2 051 353 2 052 378 2 053 473 2 054 303

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 126 801 127 153 127 473 127 549 127 803
DPH 5 254 631 3 868 015 3 871 340 3 879 695 3 889 287 3 895 203
spotrebné dane 2 090 987 1 546 142 1 546 165 1 546 145 1 546 346 1 546 390
2. nedaňové 1 144 220 1 059 152 1 059 497 1 060 441 1 060 965 1 062 017
3. granty a transfery 3 313 152 1 842 037 1 863 063 1 863 111 1 890 187 1 890 324
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 818 504 1 839 489 1 839 489 1 866 392 1 866 392
Výdavky spolu 17 478 558 11 911 760 12 047 857 12 081 353 12 121 095 12 167 855
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 9 444 631 9 560 347 9 588 337 9 613 801 9 654 801
kapitálové výdavky 2 546 833 2 467 129 2 487 510 2 493 016 2 507 294 2 513 054
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 305 201 -1 408 842 -1 425 147 -1 416 133 -1 441 811
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
08.10.15 09.10.15 12.10.15 13.10.15 14.10.15
Príjmy spolu 14 494 921 10 739 491 10 775 250 10 813 914 10 854 031 10 910 351
v tom:
1. daňové 10 037 549 7 785 941 7 820 348 7 857 906 7 896 218 7 926 568
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 25 988 56 256 73 756 90 456 105 621
daň z príjmov PO 2 305 081 2 055 274 2 054 483 2 054 597 2 056 150 2 056 633

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 127 959 128 270 128 551 129 697 132 893
DPH 5 254 631 3 890 270 3 894 725 3 911 562 3 930 263 3 941 931
spotrebné dane 2 090 987 1 546 917 1 546 946 1 546 995 1 547 051 1 546 887
2. nedaňové 1 144 220 1 062 702 1 063 935 1 064 680 1 066 472 1 067 338
3. granty a transfery 3 313 152 1 890 848 1 890 967 1 891 328 1 891 341 1 916 445
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 866 885 1 866 885 1 866 885 1 866 885 1 891 971
Výdavky spolu 17 478 558 12 326 746 12 423 871 12 474 134 12 522 072 12 588 537
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 9 726 345 9 809 308 9 840 361 9 864 742 9 907 191
kapitálové výdavky 2 546 833 2 600 401 2 614 563 2 633 773 2 657 330 2 681 346
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 587 255 -1 648 621 -1 660 220 -1 668 041 -1 678 186
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
15.10.15 16.10.15 19.10.15 20.10.15 21.10.15
Príjmy spolu 14 494 921 10 951 279 10 961 724 11 024 279 10 908 385 10 988 053
v tom:
1. daňové 10 037 549 7 960 359 7 966 706 7 986 989 7 867 324 7 885 283
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 115 492 122 748 127 189 -40 725 -38 538
daň z príjmov PO 2 305 081 2 057 738 2 059 461 2 060 764 2 063 085 2 065 244

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 134 377 135 309 135 357 135 379 135 399
DPH 5 254 631 3 962 843 3 959 315 3 973 253 4 018 713 4 031 550
spotrebné dane 2 090 987 1 546 993 1 546 816 1 547 235 1 547 532 1 548 287
2. nedaňové 1 144 220 1 073 981 1 077 858 1 079 096 1 082 854 1 084 234
3. granty a transfery 3 313 152 1 916 939 1 917 160 1 958 194 1 958 207 2 018 536
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 892 443 1 892 603 1 933 626 1 933 626 1 993 918
Výdavky spolu 17 478 558 12 687 571 12 768 400 12 796 238 12 865 683 12 886 887
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 9 977 365  10 033 074 10 039 100 10 097 936 10 108 322
kapitálové výdavky 2 546 833 2 710 206 2 735 326 2 757 138 2 767 747 2 778 565
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 736 292 -1 806 676 -1 771 959 -1 957 298 -1 898 834
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
22.10.15 23.10.15 26.10.15 27.10.15 28.10.15
Príjmy spolu 14 494 921 11 042 808 10 730 725 11 078 076 11 568 865 11 627 513
v tom:
1. daňové 10 037 549 7 923 434 7 608 189 7 951 931 8 439 180 8 492 184
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -36 357 -34 925 -33 021 -30 164 -28 070
daň z príjmov PO 2 305 081 2 068 351 2 072 446 2 081 178 2 096 061 2 110 982

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 135 448 135 491 135 768 135 824 135 877
DPH 5 254 631 4 063 393 3 732 893 3 959 011 4 365 619 4 400 496
spotrebné dane 2 090 987 1 548 834 1 558 216 1 664 596 1 726 899 1 727 956
2. nedaňové 1 144 220 1 100 796 1 103 888 1 105 580 1 109 059 1 114 132
3. granty a transfery 3 313 152 2 018 578 2 018 648 2 020 565 2 020 626 2 021 197
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 993 918  1 993 918 1 995 742 1 995 778 1 995 778
Výdavky spolu 17 478 558 12 905 173 12 951 212 12 993 068 13 026 485 13 048 244
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 10 118 314 10 125 505 10 135 425 10 139 684 10 148 100
kapitálové výdavky 2 546 833 2 786 859 2 825 707 2 857  643 2 886 801 2 900 144
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 862 365 -2 220 487 -1 914 992 -1 457 620 -1 420 731
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
29.10.15 31.10.15
Príjmy spolu 14 494 921 11 659 740 12 023 756
v tom:
1. daňové 10 037 549 8 521 996 8 570 037
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -26 160 -23 030
daň z príjmov PO 2 305 081 2 126 994 2 163 440

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 136 076 136 264
DPH 5 254 631 4 411 199 4 418 377
spotrebné dane 2 090 987 1 728 063 1 728 141
2. nedaňové 1 144 220 1 116 528 1 119 498
3. granty a transfery 3 313 152 2 021 216 2 334 221
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 1 995 778 2 308 768
Výdavky spolu 17 478 558 13 093 163 13 229 216
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 10 166 674 10 287 360
kapitálové výdavky 2 546 833 2 926 489 2 941 856
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 433 423 -1 205 460
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2015
  5. Október 2015

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.