Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2015

aktualizované dňa: 02. 12. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
02.11.15 03.11.15 04.11.15 05.11.15 06.11.15
Príjmy spolu 14 494 921 12 114 505 12 146 735 12 161 702 12 183 913 12 197 571
v tom:
1. daňové 10 037 549 8 659 591 8 689 388 8 703 753 8 722 719 8 735 113
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -16 232 -11 138 -5 270 4 764 21 723
daň z príjmov PO 2 305 081 2 230 905 2 243 969 2 245 130 2 246 186 2 245 231

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 136 451 136 665 136 836 136 995 137 337
DPH 5 254 631 4 432 586 4 443 704 4 450 787 4 458 187 4 453 895
spotrebné dane 2 090 987 1 728 167 1 728 200 1 728 274 1 728 377 1 728 521
2. nedaňové 1 144 220 1 120 612 1 121 026 1 121 587 1 122 126 1 123 118
3. granty a transfery 3 313 152 2 334 302 2 336 321  2 336 362 2 339 068 2 339 340
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 2 308 768 2 310 740 2 310 740 2 313 329 2 313 467
Výdavky spolu 17 478 558 13 452 857 13 530 755 13 599 289 13 656 438 13 765 205
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 10 496 279 10 561 338 10 593 418 10 635 309 10 716 449
kapitálové výdavky 2 546 833 2 956 578 2 969 417 3 005 871 3 021 129 3 048 756
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 338 352 -1 384 020 -1 437 587 -1 472 525 -1 567 634
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
09.11.15 10.11.15 11.11.15 12.11.15 13.11.15
Príjmy spolu 14 494 921 12 233 884 12 281 883 12 333 067 12 373 466 12 400 602
v tom:
1. daňové 10 037 549 8 769 340 8 816 661 8 840 821 8 880 126 8 904 765
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 41 572 66 810 84 320 100 077 119 470
daň z príjmov PO 2 305 081 2 245 145 2 244 556 2 245 619 2 247 544 2 248 231

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 137 669 138 129 138 697 139 444 142 793
DPH 5 254 631 4 467 706 4 489 767 4 494 945 4 512 630 4 513 641
spotrebné dane 2 090 987 1 728 706 1 728 779 1 728 615 1 728 664 1 728 718
2. nedaňové 1 144 220 1 124 999 1 125 949 1 126 555 1 127 636 1 129 914
3. granty a transfery 3 313 152 2 339 545 2 339 273 2 365 691 2 365 704 2 365 923
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 2 313 467 2 313 467 2 339 852 2 339 852 2 339 992
Výdavky spolu 17 478 558 13 899 527 14 019 246 14 056 706 14 109 747 14 249 705
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 10 791 215 10 878 892 10 904 601 10 945 717 11 034 541
kapitálové výdavky 2 546 833 3 108 312 3 140 354 3 152 105 3 164 030 3 215 164
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 665 643 -1 737 363 -1 723 639 -1 736 281 -1 849 103
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
16.11.15 18.11.15 19.11.15 20.11.15 23.11.15
Príjmy spolu 14 494 921 12 434 619 12 447 814 12 464 796 12 161 828 12 245 186
v tom:
1. daňové 10 037 549 8 930 842 8 943 691 8 953 668 8 648 234 8 728 335
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 131 279 137 695 140 535 -29 969 -28 041
daň z príjmov PO 2 305 081 2 249 198 2 250 337 2 252 629 2 255 598 2 258 448

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 145 827 146 225 146 276 146 309 146 351
DPH 5 254 631 4 522 541 4 527 289 4 531 072 4 392 630 4 467 025
spotrebné dane 2 090 987 1 729 895 1 730 036 1 730 739 1 731 036 1 731 742
2. nedaňové 1 144 220 1 130 546 1 130 873 1 132 424 1 134 800 1 137 837
3. granty a transfery 3 313 152 2 373 231 2 373 250 2 378 704 2 378 794 2 379 014
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 2 347 273 2 347 273 2 347 273 2 347 273 2 347 439 
Výdavky spolu 17 478 558 14 279 365 14 295 360 14 312 459 14 451 322 14 491 000
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 11 047 250 11 055 899 11 061 898 11 168 229 11 183 012
kapitálové výdavky 2 546 833 3 232 115 3 239 461 3 250 561 3 283 093 3 307 988
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 844 746 -1 847 546 -1 847 663 -2 289 494 -2 245 814
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
24.11.15 25.11.15 26.11.15 27.11.15 30.11.15
Príjmy spolu 14 494 921 12 338 182 12 467 234 13 521 769 13 676 976 13 752 052
v tom:
1. daňové 10 037 549 8 819 876 8 941 047 9 468 474 9 527 216 9 598 476
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -25 182 -22 546 -20 380 -17 314 -12 698
daň z príjmov PO 2 305 081 2 263 266 2 273 789 2 289 915 2 313 911 2 368 793

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 146 515 146 839 147 321 147 358 147 484
DPH 5 254 631 4 544 387 4 540 916 4 983 132 5 014 215 5 024 701
spotrebné dane 2 090 987 1 737 763 1 848 920 1 914 423 1 914 352 1 914 388
2. nedaňové 1 144 220 1 139 054 1 146 367 1 147 225 1 195 789 1 199 478
3. granty a transfery 3 313 152 2 379 252 2 379 820 2 906 070 2 953 971 2 954 098
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 2 347 439 2 347 938 2 873 967 2 921 438 2 921 438
Výdavky spolu 17 478 558 14 541 625 14 682 643 14 729 758 14 781 730 14 933 489
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 11 191 817 11 294 870 11 307 107 11 327 853 11 433 976
kapitálové výdavky 2 546 833 3 349 808 3 387 773 3 422 651 3 453 877 3 499 516
Schodok/Prebytok -2 983 637 -2 203 443 -2 215 409 -1 207 989 -1 104 754 -1 181 437
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2015
  5. November 2015

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.