Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Máj 2015

aktualizované dňa: 01. 06. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
04.05.15 05.05.15 06.05.15 07.05.15 11.05.15
Príjmy spolu 14 494 921 4 115 075 4 121 381 4 134 458 4 071 808 4 132 337
v tom:
1. daňové 10 037 549 3 329 239 3 326 274 3 337 649 3 262 939 3 322 202
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -96 413 -92 231 -84 643 -98 456 -69 331
daň z príjmov PO 2 305 081 948 581 929 711 927 681 876 800 878 859

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 70 250 70 445 70 649 70 808 71 046
DPH 5 254 631 1 684 563 1 695 782 1 701 333 1 691 204 1 718 832
spotrebné dane 2 090 987 637 079 637 187 637 242 637 052 637 153
2. nedaňové 1 144 220 418 461 421 840 422 822 425 678 426 724
3. granty a transfery 3 313 152 367 375 373 267 373 987 383 191 383 411
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 360 015 365 752 365 752 374 912 375 068
Výdavky spolu 17 478 558 5 486 134 5 506 919 5 607 676 5 730 295 5 803 263
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 4 843 561 4 858 470 4 952 405 5 059 259 5 121 831
kapitálové výdavky 2 546 833 642 573 648 449 655 271 671 036 681 432
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 371 059 -1 385 538 -1 473 218 -1 658 487 -1 670 926
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
12.05.15 13.05.15 14.05.15 15.05.15 18.05.15
Príjmy spolu 14 494 921 4 167 790 4 191 924 4 247 501 4 254 967 4 326 938
v tom:
1. daňové 10 037 549 3 353 644 3 375 131 3 400 093 3 403 296 3 474 238
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -50 365 -40 565 -24 379 -15 404 -4 629
daň z príjmov PO 2 305 081 879 783 880 325 881 437 882 154 883 348

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 71 234 73 071 75 661 78 547 79 800
DPH 5 254 631 1 730 256 1 736 708 1 740 923 1 731 325 1 788 868
spotrebné dane 2 090 987 636 984 637 126 637 908 637 938 637 932
2. nedaňové 1 144 220 427 544 430 057 441 262 445 525 446 537
3. granty a transfery 3 313 152 386 602 386 736 406 146 406 146 406 163
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 378 200 378 328 397 633 397 633 397 633
Výdavky spolu 17 478 558 5 823 500 5 870 833 6 021 548 6 070 393 6 086 523
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 5 134 603 5 171 316 5 311 536 5 330 798 5 339 283
kapitálové výdavky 2 546 833 688 897 699 517 710 012 739 595 747 240
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 655 710 -1 678 909 -1 774 047 -1 815 426 -1 759 585
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
19.05.15 20.05.15 21.05.15 22.05.15 25.05.15
Príjmy spolu 14 494 921 4 343 119 4 235 420 4 258 800 4 228 439 4 616 378
v tom:
1. daňové 10 037 549 3 488 444 3 379 667 3 400 563 3 304 223 3 597 005
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -2 383 -125 863 -124 333 -123 516 -121 615
daň z príjmov PO 2 305 081 884 749 887 863 889 816 893 703 897 898

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 79 833 79 991 80 089 80 126 80 149
DPH 5 254 631 1 799 178 1 809 866 1 825 003 1 719 373 1 913 181
spotrebné dane 2 090 987 637 980 638 718 640 343 644 631 737 185
2. nedaňové 1 144 220 448 458 449 524 451 527 476 584 486 371
3. granty a transfery 3 313 152 406 217 406 229 406 710  447 632 533 002
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 397 633 397 633 397 788 438 663 524 001
Výdavky spolu 17 478 558 6 103 462 6 117 559 6 145 286 6 164 808 6 182 028
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 5 348 379 5 359 991 5 373 703 5 381 779 5 394 937
kapitálové výdavky 2 546 833 755 083 757 568 771 583 783 029 787 091
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 760 343 -1 882 139 -1 886 486 -1 936 369 -1 565 650
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
26.05.15 27.05.15 28.05.15 31.05.15
Príjmy spolu 14 494 921 5 059 736 4 872 643 4 925 277 4 960 897
v tom:
1. daňové 10 037 549 4 038 318 3 828 094 3 876 013 3 908 296
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -119 258 -118 039 -115 391 -112 282
daň z príjmov PO 2 305 081 918 738 931 871 968 139 990 393

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 80 192 80 457 80 487 80 549
DPH 5 254 631 2 260 652 2 035 773 2 043 800 2 049 669
spotrebné dane 2 090 987 807 233 807 267 807 295 807 344
2. nedaňové 1 144 220 488 285 492 853 497 343 500 100
3. granty a transfery 3 313 152 533 133 551 696 551 921 552 501
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 524 001 542 455 542 455 543 013
Výdavky spolu 17 478 558 6 206 099 6 219 243 6 292 153 6 487 520
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 5 401 508 5 409 947 5 424 057 5 594 846
kapitálové výdavky 2 546 833 804 591 809 296 868 096 892 674
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 146 363 -1 346 600 -1 366 876 -1 526 623
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2015
  5. Máj 2015

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.