Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2015

aktualizované dňa: 20. 05. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
02.02.15 03.02.15 04.02.15 05.02.15 06.02.15
Príjmy spolu 14 494 921 1 084 647 1 124 935 1 161 022 1 190 528 1 216 704
v tom:
1. daňové 10 037 549 875 988 915 386 927 806 943 238 962 461
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -18 185 -13 506 -9 912 -2 531 11 658
daň z príjmov PO 2 305 081 143 265 160 498 161 132 161 374 161 822

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 37 164 37 367 37 459 37 604 37 985
DPH 5 254 631 493 232 500 994 509 029 514 652 518 003
spotrebné dane 2 090 987 177 801 177 967 178 031 177 990 178 396
2. nedaňové 1 144 220 49 273 50 024 73 620 86 754 87 646
3. granty a transfery 3 313 152 159 386 159 525 159 596 160 536 166 597
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 158 182 158 182 158 182 158 992 165 032
Výdavky spolu 17 478 558 1 396 232 1 484 023 1 514 279 1 548 539 1 634 283
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 1 318 721 1 405 402 1 432 889 1 466 149 1 551 574
kapitálové výdavky 2 546 833 77 511 78 621 81 389 82 389 82 709
Schodok/Prebytok -2 983 637 -311 585 -359 088 -353 257 -358 011 -417 579
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
09.02.15 10.02.15 11.02.15 12.02.15 13.02.15
Príjmy spolu 14 494 921 1 255 133 1 305 154 1 328 035 1 353 549 1 380 491
v tom:
1. daňové 10 037 549  1 000 088  1 048 912 1 070 997 1 092 474 1 117 921
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 32 491 52 807 69 219 83 062 100 581
daň z príjmov PO 2 305 081 162 598 163 164 164 772 165 778 165 688

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 38 209 38 414 38 414 39 857 43 599
DPH 5 254 631 533 271 560 443 564 688 570 157 571 856
spotrebné dane 2 090 987 178 556 178 686 178 813 178 828 178 990
2. nedaňové 1 144 220 88 184 89 328 90 088 90 772 92 233
3. granty a transfery 3 313 152 166 861 166 914 166 950 170 303 170 337
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 165 032 165 032 165 032 167 616 167 616
Výdavky spolu 17 478 558 1 707 139 1 797 834 1 830 807 1 942 490 2 008 044
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 1 606 055 1 684 506 1 714 724 1 824 039 1 886 480
kapitálové výdavky 2 546 833 101 084 113 328 116 083 118 451 121 564
Schodok/Prebytok -2 983 637 -452 006 -492 680 -502 772 -588 941 -627 553
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
16.02.15 17.02.15 18.02.15 19.02.15 20.02.15
Príjmy spolu 14 494 921 1 406 611 1 432 355 1 463 813 1 480 998 1 174 263
v tom:
1. daňové 10 037 549 1 142 692 1 167 582 1 168 976 1 184 223 875 076
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 112 596 118 631 121 753 123 221 -69 885
daň z príjmov PO 2 305 081 166 379 167 922 168 889 170 795 171 793

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 46 077 47 149 47 277 47 369 47 381
DPH 5 254 631 581 024 596 574 594 805 605 966 488 455
spotrebné dane 2 090 987 179 085 179 534 179 533 179 868 180 020
2. nedaňové 1 144 220 93 531 94 320 95 562 97 422 99 666
3. granty a transfery 3 313 152 170 388 170 453 199 275 199 353 199 521
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 167 622 167 622 196 393 196 393 196 393
Výdavky spolu 17 478 558 2 063 497 2 080 421 2 098 655 2 117 155 2 185 798
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 1 941 026 1 951 151 1 966 608 1 974 056 2 038 768
kapitálové výdavky 2 546 833 122 471 129 270 132 047 143 099 147 030
Schodok/Prebytok -2 983 637 -656 886 -648 066 -634 842 -636 157 -1 011 535
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
23.02.15 24.02.15 25.02.15 26.02.15 28.02.15
Príjmy spolu 14 494 921 1 213 096 1 305 739 1 227 587 1 637 643 1 700 562
v tom:
1. daňové 10 037 549 913 011 993 810 911 752 1 320 484 1 370 985
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -67 864 -64 803 -62 415 -59 741 -54 860
daň z príjmov PO 2 305 081 173 766 180 755 193 424 209 779 244 320

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 47 419 47 523 47 751 47 805 48 123
DPH 5 254 631 520 864 580 328 411 882 746 736 756 157
spotrebné dane 2 090 987 181 260 192 067 263 973 316 827 316 937
2. nedaňové 1 144 220 100 563 112 129 115 990 117 026 123 527
3. granty a transfery 3 313 152 199 522 199 800 199 845 200 133 206 050
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 196 393 196 639 196 639 196 838 202 720
Výdavky spolu 17 478 558 2 193 518 2 205 064 2 232 550 2 247 979 2 380 563
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 2 044 982 2 051 793 2 068 906 2 079 335 2 208 493
kapitálové výdavky 2 546 833 148 536 153 271 163 644 168 644 172 070
Schodok/Prebytok -2 983 637 -980 422 -899 325 -1 004 963 -610 336 -680 001
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2015
  5. Február 2015

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.