Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2015

aktualizované dňa: 20. 05. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
01.04.15 02.04.15 07.04.15 08.04.15 09.04.15
Príjmy spolu 14 494 921 2 982 036 2 991 195 3 034 547 3 057 992 3 089 476
v tom:
1. daňové 10 037 549 2 560 174 2 567 815 2 609 270 2 631 917 2 661 178
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 7 549 18 030 25 883 36 252 57 878
daň z príjmov PO 2 305 081 839 122 846 214 848 879 850 083 854 530

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 60 727 61 033 61 104 61 249 61 428
DPH 5 254 631 1 117 995 1 104 801 1 135 364 1 146 207 1 148 823
spotrebné dane 2 090 987 461 440 461 508 461 608 461 687 461 776
2. nedaňové 1 144 220 174 746 176 035 177 294 177 989 180 098
3. granty a transfery 3 313 152 247 116 247 345 247 983 248 086 248 200
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 242 720 242 920 243 536 243 536 243 536
Výdavky spolu 17 478 558 4 082 711 4 204 556 4 236 165 4 260 590 4 374 283
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 3 675 898 3 788 916 3 808 227 3 827 919 3 937 906
kapitálové výdavky 2 546 833 406 813 415 640 427 938 432 671 436 377
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 100 675 -1 213 361 -1 201 618 -1 202 598 -1 284 807
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
10.04.15 13.04.15 14.04.15 15.04.15 16.04.15
Príjmy spolu 14 494 921 3 132 040 3 246 343 3 280 821 3 299 681 3 342 504
v tom:
1. daňové 10 037 549 2 692 943 2 727 953 2 761 508 2 775 780 2 794 252
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 80 338 96 814 112 731 121 625 129 087
daň z príjmov PO 2 305 081 856 523 858 248 859 668 860 818 862 690

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 61 740 63 552 65 371 66 584 68 562
DPH 5 254 631 1 155 644 1 168 046 1 181 901 1 184 669 1 191 451
spotrebné dane 2 090 987 461 824 461 851 462 221 462 467 462 525
2. nedaňové 1 144 220 181 673 182 692 183 546 187 831 200 198
3. granty a transfery 3 313 152 257 424 335 698 335 767 336 070 348 054
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 252 745 330 979 330 979 331 214 343 156
Výdavky spolu 17 478 558 4 440 014 4 488 633 4 529 765 4 637 531 4 721 312
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 3 992 780 4 008 816 4 046 287 4 151 506 4 213 795
kapitálové výdavky 2 546 833 447 234 479 817 483 478 486 025 507 517
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 307 974 -1 242 290 -1 248 944 -1 337 850 -1 378 808
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
17.04.15 20.04.15 21.04.15 22.04.15 23.04.15
Príjmy spolu 14 494 921 3 338 357 3 150 009 3 209 630 3 187 290 3 182 673
v tom:
1. daňové 10 037 549 2 786 991 2 596 895 2 653 139 2 615 403 2 606 214
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 131 239 -72 685 -71 772 -71 417 -72 219
daň z príjmov PO 2 305 081 864 411 865 831 868 005 867 589 870 552

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 68 749 68 786 69 025 69 239 69 298
DPH 5 254 631 1 179 706 1 191 691 1 244 274 1 205 983 1 190 322
spotrebné dane 2 090 987 462 771 462 916 463 052 463 452 467 332
2. nedaňové 1 144 220 202 718 204 356 206 192 221 334 225 008
3. granty a transfery 3 313 152 348 648 348 758 350 299 350 553 351 451
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 343 741 343 741 343 741 343 741 344 518
Výdavky spolu 17 478 558 4 744 672 4 760 287 4 783 480 4 795 792 4 826 468
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 4 226 904 4 239 441 4 252 046 4 261 983 4 292 118
kapitálové výdavky 2 546 833 517 768 520 846 531 434 533 809 534 350
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 406 315 -1 610 278 -1 573 850 -1 608 502 -1 643 795
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
24.04.15 27.04.15 28.04.15 29.04.15 30.04.15
Príjmy spolu 14 494 921 3 070 066 3 399747 3 836 992 3 889 979 4 082 391
v tom:
1. daňové 10 037 549 2 491 243 2 818 798 3 228 273 3 254 988 3 307268
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -76 479 -78 631 -80 160 -84 203 -93 606
daň z príjmov PO 2 305 081 863 371 869 359 873 434 885 622 944 747

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 69 370 69 595 69 621 69 913 70 038
DPH 5 254 631 1 077 594 1 302 107 1 646 998 1 664 679 1 665 265
spotrebné dane 2 090 987 476 166 574 608 636 009 636 602 636 653
2. nedaňové 1 144 220 227 278 229 348 257 003 268 861 407 793
3. granty a transfery 3 313 152 351 545 351 601 351 716 366 130 367 330
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 344 518 344 518 344 518 358 833 360 015
Výdavky spolu 17 478 558 4 852 769 4 871 296 4 874 174 4 881 780 5 073 170
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 4 310 072 4 320 739 4 317 551 4 322 023 4 509 398
kapitálové výdavky 2 546 833 542 697 550 557 556 623 559 757 563 772
Schodok/Prebytok -2 983 637 -1 782 703 -1 471 549 -1 037 182 -991 801 -990 779
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2015
  5. Apríl 2015

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.