Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Október 2008

aktualizované dňa: 03. 11. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
01.10.08 02.10.08 03.10.08 06.10.08 07.10.08
Príjmy spolu 348 251,7 244 419,6 244 772,6 245 840,4 246 359,5 247 041,1
v tom:
1. daňové 270976,0 197 326,2 197 653,3 197 733,1 198 110,9 198 769,1
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 339,5 453,2 568,1 781,9 1 059,5
daň z príjmov PO 58 455,0 51 058,0 51 170,6 51 177,1 51 203,5 51 238,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 643,5 4 648,2 4 650,7 4 652,0 4 654,7
DPH 142 026,0 98 353,9 98 449,2 98 404,1 98 539,4 98 881,6
spotrebné dane 60 770,0 42 086,9 42 087,7 42 088,9 42 089,7 42 090,5
2. nedaňové 22 326,4 17 597,1 17 619,8 18 606,6 18 636,3 18 658,2
3. granty a transfery 54 949,3 29 496,3 29 499,5 29 500,7 29 612,3 29 613,8
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 19 855,8 19 855,8 19 855,8 19 953,7 19 953,7
Výdavky spolu 380 233,0 243 360,8 245 806,7 246 528,2 248 247,9 249 540,1
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 219 745,2 222 020,5 222 685,3 224 316,7 225 371,8
kapitálové výdavky 39 808,1 23 615,6 23 786,2 23 842,9 23 931,2 24 168,3
Schodok/Prebytok -31 981,3 1 058,8 -1 034,1 -687,8 -1 888,4 -2 499,0
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
08.10.08 09.10.08 10.10.08 13.10.08 14.10.08
Príjmy spolu 348 251,7 246 870,4 247 843,3 247 808,8 248 731,2 251 234,3
v tom:
1. daňové 270976,0 198 472,6 199 338,4 199 244,8 200 094,0 202 245,8
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 1 557,3 2 055,1 2 468,0 2 976,0 3 426,9
daň z príjmov PO 58 455,0 51 257,2 51 276,5 51 291,2 51 315,6 51 331,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 668,2 4 675,2 4 682,2 4 760,1 4 798,2
DPH 142 026,0 98 051,1 98 392,4 97 863,2 98 099,4 99 745,9
spotrebné dane 60 770,0 42 093,9 42 094,3 42 095,2 42 097,3 42 098,0
2. nedaňové 22 326,4 18 718,7 18 748,8 18 801,3 18 847,3 19 189,8
3. granty a transfery 54 949,3 29 679,1 29 756,1 29 762,7 29 789,9 29 798,7
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 20 012,3 20 039,3 20 039,9 20 039,9 20 047,3
Výdavky spolu 380 233,0 251 989,9 254 805,2 255 547,4 257 430,6 257 913,9
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 227 740,8 230 321,9 230 988,0 232 729,5 233 164,4
kapitálové výdavky 39 808,1 24 249,1 24 483,3 24 559,4 24 701,1 24 749,5
Schodok/Prebytok -31 981,3 -5 119,5 -6 961,9 -7 738,6 -8 699,4 -6 679,6
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
15.10.08 16.10.08 17.10.08 20.10.08 21.10.08
Príjmy spolu 348 251,7 251 763,5 251 815,8 252 257,5 248 881,0 249 648,3
v tom:
1. daňové 270976,0 202 684,9 202 619,0 203 015,6 199 424,9 200 114,6
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 3 630,4 3 856,3 3 927,0 -150,1 -83,4
daň z príjmov PO 58 455,0 51 357,9 51 383,2 51 402,3 51 432,4 51 483,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 993,8 5 083,5 5 085,4 5 086,6 5 087,9
DPH 142 026,0 99 757,7 99 257,9 99 445,0 99 896,1 100 465,0
spotrebné dane 60 770,0 42 099,4 42 100,5 42 218,9 42 222,7 42 224,1
2. nedaňové 22 326,4 19 254,7 19 325,9 19 343,9 19 374,0 19 398,0
3. granty a transfery 54 949,3 29 823,9 29 870,9 29 898,0 30 082,1 30 135,7
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 20 047,3 20 091,8 20 091,8 20 091,8 20 110,2
Výdavky spolu 380 233,0 259 647,8 260 653,2 261 342,6 261 897,7 262 345,5
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 234 607,8 235 497,3 236 120,0 236 644,9 237 068,7
kapitálové výdavky 39 808,1 25 040,0 25 155,9 25 222,6 25 252,8 25 276,8
Schodok/Prebytok -31 981,3 -7 884,3 -8 837,4 -9 085,1 -13 016,7 -12 697,2
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
22.10.08 23.10.08 24.10.08 27.10.08 28.10.08
Príjmy spolu 348 251,7 250 082,0 251 603,1 246 342,2 256 213,8 270 645,1
v tom:
1. daňové 270976,0 200 445,5 201 705,9 196 379,1 206 181,2 219 980,0
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 -24,3 37,1 120,2 187,1 266,3
daň z príjmov PO 58 455,0 51 522,2 51 587,4 51 725,2 51 946,2 52 309,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 088,9 5 092,2 5 095,8 5 096,2 5 097,4
DPH 142 026,0 100 690,7 101 733,7 96 146,1 104 281,1 113 901,9
spotrebné dane 60 770,0 42 230,5 42 317,7 42 353,8 43 732,4 47 466,2
2. nedaňové 22 326,4 19 456,1 19 648,9 19 714,0 19 781,4 20 399,2
3. granty a transfery 54 949,3 30 180,4 30 248,3 30 249,1 30 251,2 30 265,9
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 20 138,7 20 205,3 20 205,3 20 205,3 20 215,6
Výdavky spolu 380 233,0 262 769,7 263 094,7 263 685,1 264 550,0 265 235,1
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 237 328,6 237 560,0 237 808,0 238 057,5 238 310,1
kapitálové výdavky 39 808,1 25 441,1 25 534,7 25 877,1 26 492,5 26 925,0
Schodok/Prebytok -31 981,3 -12 687,7 -11 491,6 -17 342,9 -8 336,2 5 410,0
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
29.10.08 30.10.08 31.10.08
Príjmy spolu 348 251,7 271 734,9 272 706,1 274 938,9
v tom:
1. daňové 270976,0 221 019,3 221 961,1 223 619,3
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 329,8 411,7 519,0
daň z príjmov PO 58 455,0 52 575,7 53 084,4 54 427,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 5 098,6 5 098,8 5 099,8
DPH 142 026,0 114 609,1 114 958,5 115 164,9
spotrebné dane 60 770,0 47 467,4 47 468,6 47 469,2
2. nedaňové 22 326,4 20 445,8 20 466,2 21 000,3
3. granty a transfery 54 949,3 30 269,8 30 278,8 30 319,3
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 20 215,4 20 217,2 20 217,2
Výdavky spolu 380 233,0 266 011,8 266 752,5 267 056,7
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 238 705,3 238 921,7 239 157,1
kapitálové výdavky 39 808,1 27 306,5 27 830,8 27 899,6
Schodok/Prebytok -31 981,3 5 723,1 5 953,6 7 882,2
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2008
  5. Október 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.