Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Máj 2008

aktualizované dňa: 03. 06. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

02.05.

05.05. 

06.05. 

07.05. 

09.05. 

12.05. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

115 328,1

115 343,5

115 609,3

115 920,3

115 938,6

116 441,5

v tom:
1. daňové

270 976,0

 95 962,1

 95 956,4

 96 193,9

96 468,1

96 468,7

96 954,2

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -1 947,6

 -2 014,5

 -1 900,9

 -1 512,6

 -1 093,0

 -714,8

daň z príjmov PO

58 455,0

 27 288,4

 27 029,9

 26 891,4

 26 742,1

 26 461,5

 26 451,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 2 384,4

 2 388,1

 2 388,3

 2 389,2

 2 389,0

 2 442,3

DPH

142 026,0

 47 368,3

 47 682,7

 47 942,6

 47 975,1

 47 834,5

47 898,1

spotrebné dane

60 770,0

 20 466,3

 20 467,7

 20 469,6

 20 471,0

20 472,7

 20 472,8

2. nedaňové

22 326,4

 7 349,1

 7 363,5

 7 389,8

 7 424,8

 7 442,1

 7 459,4

3. granty a transfery

54 949,3

 12 016,9

 12 023,6

 12 025,6

 12 027,4

 12 027,8

 12 027,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 11 849,6

 11 849,6

11 849,6

 11 849,6

 11 849,6

11 849,6

Výdavky spolu

380 233,0

112 468,7

113 088,9

 114 167,7

116 940,2

119 042,4

122 148,4

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

105 735,6

106 344,6

 107 344,8

109 897,7

111 633,7

114 700,0

kapitálové výdavky

39 808,1

 6 733,1

6 744,3

 6 822,9

7 042,5

 7 408,7

7 448,4

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 2 859,4

 2 254,6

 1 441,6

-1 019,9

 -3 103,8

 -5 706,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

13.05.

14.05. 

15.05. 

16.05. 

19.05. 

20.05. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

116 526,0

118 250,6

118 413,3

118 571,6

118 831,3

115 544,7

v tom:
1. daňové

270 976,0

 96 849,8

 98 401,8

 98 091,2

98 214,3

 98 442,6

 95 064,2

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -325,,4

 0,8

 218,7

 366,9

 474,2

 -3 201,7

daň z príjmov PO

58 455,0

 26 452,0

 26 450,0

 26 486,1

 26 505,7

 26 512,8

 26 542,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 2 471,9

 2 505,1

 2 668,4

 2 757,7

2 778,6

 2 779,1

DPH

142 026,0

47 370,3

48 563,9

 47 839,4

 47 611,5

 47 537,9

47 804,0

spotrebné dane

60 770,0

 20 477,1

 20 477,5

 20 478,4

 20 480,7

 20 646,3

 20 647,9

2. nedaňové

22 326,4

 7 607,6

 7 720,7

 8 188,6

 8 223,3

 8 254,0

 8 294,9

3. granty a transfery

54 949,3

 12 068,6

 12 128,1

 12 133,5

12 134,0

 12 134,7

 12 185,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 11 889,7

 11 943,7

 11 945,5

11 945,5

 11 945,5

 11 945,5

Výdavky spolu

380 233,0

124 424,3

127 287,8

129 093,3

129 806,7

131 570,0

131 864,0

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 116 311,9

 118 799,3

 120 503,8

121 207,1

 122 885,7

 123 108,9

kapitálové výdavky

39 808,1

 8 112,4

 8 488,5

 8 589,5

8 599,6

 8 684,3

 8 755,1

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -7 898,3

 -9 037,2

 -10 680,0

-11 235,1

-12 738,7

 -16 319,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

21.05.

22.05. 

23.05. 

26.05. 

27.05. 

28.05. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

115 602,1

116 186,7

110 227,4

117 342,8

129 802,7

130 845,8

v tom:
1. daňové

270 976,0

 94 996,4

 95 477,5

 87 037,9

 94 046,4

 106 429,6

 107 234,5

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -3 148,8

 -3 106,9

 -3 093,8

 -3 040,5

 -2 973,5

 -2 923,8

daň z príjmov PO

58 455,0

 26 570,4

 26 595,2

 26 613,0

 26 899,5

 27 179,3

 27 344,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 2 781,3

 2 785,1

 2 790,8

 2 790,7

 2 792,3

 2 794,2

DPH

142 026,0

47 648,3

48 021,0

 39 524,4

45 441,2

54 534,1

 55 062,5

spotrebné dane

60 770,0

 20 651,8

 20 689,8

 20 710,2

 21 461,7

 24 403,4

 24 466,0

2. nedaňové

22 326,4

 8 390,5

 8 433,9

 8 523,9

 8 580,7

 8 632,5

 8 673,1

3. granty a transfery

54 949,3

 12 215,2

 12 275,3

 14 665,6

 14 715,7

 14 740,6

 14 938,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 11 972,5

 12 031,5

 14 391,2

 14 435,7

 14 460,3

 14 456,1

Výdavky spolu

380 233,0

132 243,9

133 185,8

133 576,8

133 808,6

134 141,4

134 540,1

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 123 325,0

 124 078,7

 124 357,7

 124 560,2

 124 723,8

 124 963,7

kapitálové výdavky

39 808,1

 8 918,9

 9 107,1

 9 219,1

 9 248,4

 9 417,6

 9 576,4

Schodok/Prebytok

-31 981,3

-16 641,8

 -16 999,1

-23 349,4

 -16 465,8

 -4 338,7

 -3 694,3

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

29.05.

30.05. 

   
Príjmy spolu

348 251,7

131 763,1

133 278,0

 

 

 

v tom:
1. daňové

270 976,0

 107 975,0

108 799,5

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -2 857,6

 -2 755,4

daň z príjmov PO

58 455,0

 27 766,7

 28 347,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 2 797,5

 2 799,6

DPH

142 026,0

55 307,6

55 447,7

spotrebné dane

60 770,0

 24 469,4

 24 468,4

2. nedaňové

22 326,4

 8 846,9

 9 432,3

3. granty a transfery

54 949,3

 14 941,2

 15 046,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 14 656,1

 14 756,8

Výdavky spolu

380 233,0

135 005,6

136 374,8

 

 

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 125 200,6

 126 142,4

kapitálové výdavky

39 808,1

 9 805,0

 10 232,4

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -3 242,5

 -3 096,8

 

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2008
  5. Máj 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.